Via Crucis

via_crucis_1.jpg

De uitvoering door het Veurns Vocaal Ensemble van ‘Via Crucis’ van Franz Liszt, een meditatie over het passieverhaal van Christus in 15 delen, lag aan de basis van dit begeleidend meditatief boek. Vanuit de wens van Liszt zijn compositie ooit uit te geven met houtsneden van Albrecht Dürer volgde de keuze voor een eigentijdse en toch niet anekdotische invulling om de muziek naar tekst en beeld om te zetten.


Lut de Block, één van de beste Vlaamse dichters en in 2007 aangesteld als eerste plattelandsdichter van Oost-Vlaanderen, verzorgde de literaire hertaling bij elke statie. Voor de grafiek exploreerde Hendrik Verschave, meedrijvend op het spel van klank, ritme en emotie, de door de muziek losgemaakte beelden die hij in sobere prenten omzette.

via_crucis_2.jpg

Het bibliofiel boek op formaat 26 x 35 cm telt 72 bladzijden en bevat :

— een inleidend essay door musicoloog Luc Declerck, dirigent van het Veurns Vocaal Ensemble

— inleiding en 14 staties telkens met de Latijnse of Duitse tekst van de liederen, de vertaling ervan, een literaire hertaling en een prent bestaande uit linogravures, lino-etsen, materiaaldruk en collografie, rechtstreeks van de platen gedrukt. De afbeelding bij de inleiding is een op cliché gezette bewerking van een houtsnede van Albrecht Dürer.

— c.v van de medewerkers aan het project

— verantwoording en colofon

— CD met live opname van het concert in Veurne op 9 maart 2008.

Behalve het essay (cliché) zijn de teksten handgezet uit de Hollandse Mediaeval, Pascal, Mercator, Nobel en houten biljetletters, in twee kleuren gedrukt op Arches Rives 210 gr. in een éénmalige oplage van 45 gesigneerde exemplaren waarvan 3 H.C, de overige genummerd van 1 tot 42. De katernen werden handgebonden op lint in een linnen band onder leiding van Willem Nijssen.

In de loop van de komende maanden zal het boek ten toon liggen in kunsthuis Manna in Brugge. Van 2 tot 26 juli 2008 wordt het opgenomen in de tentoonstelling “La Musique dans tout ses états” die loopt in de Espace Art Gallery te Elsene.

Deze uitgave kwam tot stand in nauwe samenwerking met het Veurns Vocaal Ensemble dat er het peterschap van opnam. De opbrengst van dit project gaat dan ook integraal naar de structurele werking van dit ensemble.

Meer inlichtingen en foto’s op vraag via mail verschave_hendrik@hotmail.com.

Kostprijs € 150 + € 5 portkosten, te storten op rek. 750-9307070-78, Oerenstraat 12, 8690 Alveringem. Het boek wordt u dan, na de voorstelling ervan en na het overmaken van het verschuldigde bedrag op voorvermelde rekening, zo spoedig mogelijk toegestuurd.