Agenda

Info

12 februari – 30 april 2023

Locatie

23 Bemelstraat, 1150 Brussel


Organisator

Wittockiana Museum
Jan Baetens
jan.baetens@kuleuven.be

15 maart 2022

Design-a-Book

Experimenten en nieuw werk uit België

Tentoonstelling Wittockiana

12 Februari – 30 April 2023

Oproep tot deelname

Het Wittockiana Museum en het Atelier du livre van Mariemont organiseren in 2023 een tentoonstelling in Brussel (Wittockiana) van nieuw en experimenteel werk in vormgeving van boek en boekband zoals aangeleerd, gemaakt, ook in zeer experimentele vorm, en bestudeerd in België.

Beide instellingen vinden elkaar in de ambitie het boek als object te bevragen, maar ook te tonen. Beiden streven ze ook naar de beste manier om deze kennis over te dragen, de schepping van nieuw werk aan te moedigen en een brug te slaan tussen toegepast onderzoek en de kunsten van het boek.

Sinds zijn oprichting in 1983, heeft de Wittockiana zich een stevige plaats verworven als Museum van het boek, met speciale aandacht voor de kunst van de boekband. Het Museum verzorgt tentoonstellingen en publicaties over het werk van de grote hedendaagse boekbinders, maar schenkt ook grote aandacht aan de materialiteit van het boek op zich en als tentoonstellingsobject, met klemtoon op de nieuwe vragen die het maken en exposeren van boeken met zich meebrengt.

Het Atelier du livre van Mariemont is een centrum voor onderwijs en productie dat zich sinds de oprichting in 1991 toelegt op de diverse componenten van de kunst van het boek, en dit steeds in samenwerking met het Museum van Mariemont en zijn befaamde verzameling van kostbare werken. Het aanleren van bindtechnieken krijgt hierin een bijzondere plaats. Om vernieuwing in dit veld te ondersteunen, heeft het Atelier in 2010 een driejaarlijkse beurs uitgeschreven voor onderzoek in creatieve technieken en projecten in boekbinden. Deze beurs heeft reeds aan vier laureaten de kans gegeven een eigen onderzoeksproject uit te werken en dit via een publicatie aan een breder publiek te tonen. Hun werk zal in de expositie te zien zijn.

In de loop van de tentoonstelling zal een studiedag over het thema worden georganiseerd, net als een reeks workshops en ontmoetingen met ontwerpers en bursalen.

De tentoonstelling zal ook begeleid worden door een catalogus.

Praktische inlichtingen

Organisatie
Wittockiana en Atelier du Livre de Mariemont

Wetenschappelijk comité
Jan Baetens, Nadia Corazzini, Géraldine David, Marie-Blanche Delattre en Hugo Liesen

Opzet van het project
De werken zullen door een internationale jury worden geselecteerd. Van de ingediende projecten wordt verwacht dat ze een focus hebben op het onderzoek naar de materialiteit van het boek.

De volgende projecten kunnen in aanmerking komen:

Boeken die de codes bevragen van het boek als drager:
– Hedendaagse technieken en structuren van boekbinden (zowel het opnieuw bevragen van klassieke vormen of het experimenteren met de meest recente technieken);
– Vormgeving van het boek als object (formaat, materialen, manieren van lezen).

Boeken die zich situeren op het snijvlak van verschillende disciplines: digitale kunsten, textieldesign, performance…

Boeken op het kruispunt van de toegepaste kunsten en de hedendaagse beeldende kunsten: boekbanden, boekobjecten, kunstenaarsboeken en geïllustreerde boeken (fotografie, schilderkunst, grafische albums…)

De boeken in kwestie kunnen unieke werken zijn, uitgaven in beperkte oplage (small press, eigen uitgave) of in handelseditie.

Deelnemingsvoorwaarden
De oproep richt zich tot:
– Studenten ingeschreven aan een kunstschool (hoger onderwijs, academies);
– Kunstenaars die aan een dergelijke school zijn afgestudeerd;
– Leerlingen die les volgen aan een centrum of instelling gespecialiseerd in boekdesign;
– Alle personen die een regelmatige maar hedendaagse artistieke praktijk hebben ontwikkeld op het vlak van het boek..

De voorgestelde werken moeten gemaakt zijn in de periode 2017-2022.
Elke deelnemer mag één werk (d.w.z. één boek) voorstellen. Bij elk voorstel hoort een technische presentatie, in te vullen via een fiche die beschikbaar is op de site van www.witockiana.org of www.musee-mariemont.be (tabblad : Atelier du Livre), maar ook op aanvraag kan worden opgestuurd.

Selectiecriteria
De jury zal bijzondere aandacht hebben voor de werken die gestuurd worden vanuit een hedendaagse visuele praktijk en die de klemtoon leggen op vernieuwing van het boekontwerp.

Meer bepaald zullen de volgende criteria centraal staan:
– Vernieuwing en originaliteit;
– Verhouding tussen vorm en inhoud;
– Kwaliteit van de technische realisatie;
– materiaalkeuze (het passende karakter van het gekozen materiaal; de aandacht voor duurzaamheid, herbruikbaarheid en recyclage van het materiaal).

De selectie van de werken zal gebeuren door een internationale jury van specialisten uit het veld van boekontwerp en -creatie.

De keuze van de jury zal gemaakt worden op basis van anonieme voorstellen.

Kalender
– Het indienen van de voorstellen gebeurt ten laatste op 15 september 2022.
– Elk project omvat tevens een dubbele technische fiche: de eerste met de naam van de kunstenaar of kunstenares; de tweede zonder naam, om de anonimiteit van de selectie te verzekeren.
– Het effectief deponeren van de werken in het Museum Wittockiana gebeurt na voorafgaande afspraak op het adres : info@wittockiana.org en is enkel mogelijk op de volgende dagen: 10, 14 en 15 september 2022, telkens tussen 14u en 17u.
– De tentoonstelling zelf loopt van 12 februari tot 30 april 2023. Vernissage op 11 februari 2023.

Tentoonstellingsmodaliteiten
De werken zullen niet in vitrines, maar op tafels worden geëxposeerd.

Contact en verdere inlichtingen
Wittockiana: Géraldine David en Marcela Scibiorska (info@wittockiana.org)
Atelier du Livre: Nadia Corazzini (atelierdulivre@musee-mariemont.be)

Plaats een reactie