Nieuws

Redactie
redactie@drukwerkindemarge.org

29 juli 2021

Conferentie American Typecasting Fellowship

Vorig jaar ging de conferentie van de American Typecasting Fellowship niet door in verband met de pandemie. Om te voorkomen dat er ook dit jaar geen conferentie zou zijn is besloten een online-bijeenkomst te organiseren. Het voordeel voor Europese belangstellenden is dat de drempel om deel te nemen een stuk lager is…

Onderwerpen die aan de orde komen dit jaar:

English Monotype Punchcutting
“When Sets Go Astray” (Monotype)
Milwaukee’s North Western Type Foundry
American-Made Brass Type
Shop-Made Tools
Shop Tours of the Organizers’ Shops
Shop Tours and Updates from Members

Deelname is gratis. Een donatie wordt op prijs gesteld.

www.americantypecastingfellowship.org/registration.html

Plaats een reactie