Nieuws

Eric van Kilsdonk
ericvankilsdonk@gmail.com

8 januari 2024

Verbod op loden letters? (van de KVGO website)

Petitie ter voorkoming van totaalverbod op gebruik loodmetaal en loodlegeringen in EU
Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) is voornemens het gebruik van loodmetaal, inclusief legeringen, in de EU te verbieden. Dit zou fatale gevolgen kunnen hebben voor onder meer alle drukkerijmusea en drukkerijen die nog gebruik maken van boekdrukpersen. Hierdoor dreigen we belangrijke traditionele kennis en cultureel waardevolle werktechnieken te verliezen. Het KVGO roept haar leden en stakeholders dan ook op om een petitie te ondertekenen die ervoor moet zorgen dat ons cultureel erfgoed bewaard zal blijven voor toekomstige generaties.

Dit bericht komt van het Kernnieuws van KVGO.

Zie ook het eerdere bericht op deze site.

Plaats een reactie