De Stichting Drukwerk in de Marge verenigt mensen die geïnteresseerd zijn in drukken en uitgeven, in boekdruk of in andere technieken.
De stichting werd in 1975 opgericht door een aantal amateurdrukkers en -uitgevers die de banden met collega’s wilden versterken. Sinds de oprichting is het aantal contribuanten gegroeid van enkele tientallen tot ongeveer 570. Zo’n 200 zijn zelf actief als drukker of uitgever; de overigen steunen Drukwerk in de Marge uit sympathie en belangstelling, voor hun genoegen of ‘voor de goede zaak’.

Activiteiten

¶ Contribuanten ontvangen viermaal per jaar een nieuwsbrief. Die nieuwsbrief bevat o.a. informatie over het reilen en zeilen van de stichting, aankondigingen van nieuwe uitgaven van contribuanten en andere meer of minder relevante informatie. Bijdragen zijn altijd van harte welkom via het adres redactie@drukwerkindemarge.org.
Het omslag van de nieuwsbrief wordt telkens door een andere contribuant gedrukt, meestal in boekdruk.

¶ Op Koppermaandag, de traditionele feestdag der drukkers die valt op de eerste maandag na Driekoningen, ontvangen contribuanten een Koppermaandagprent, vervaardigd door een van de aangesloten drukkers.

¶ Al sinds 1999 organiseren we elk jaar de Boekkunstbeurs in de Pieterskerk te Leiden, samen met de stichting Handboekbinden. Op deze beurs zijn niet alleen margedrukkers maar ook boekbinders, (sier)papiervervaardigers, boekkunstenaars en kalligrafen aanwezig. Daarnaast zijn er veel stands waar men de nodige literatuur en materialen kan aanschaffen. Voor kinderen worden speciale activiteiten georganiseerd. Meer informatie valt op deze pagina te lezen.

¶ Ten slotte onderhoudt Drukwerk in de Marge ook deze website, een rijke bron aan informatie voor iedereen die in drukken (al dan niet in boekdruk) is geïnteresseerd.

Iedereen kan berichten plaatsen op de website. Daarover kunt u hier meer lezen. Contribuanten van Drukwerk in de Marge kunnen een eigen pagina krijgen en hun uitgaven te koop aanbieden via de site.

Contribuant worden

U kunt Drukwerk in de Marge steunen door contribuant te worden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 35 (voor contribuanten in het buitenland de tegenwaarde van € 40).

Contribuanten kunnen zich aanmelden door op de knop hiernaast te klikken en het formulier in te vullen. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Daarin wordt ook uitgelegd hoe u de verschuldigde contributie kunt overmaken.

Nadere informatie via onze secretaris Mart van Duijn, mart@drukwerkindemarge.org

Ook indien u niet ‘structureel’ contribuant wilt worden is een eenmalige gift van harte welkom.