Vraag & aanbod

Prijs: Samen voor 25 euro

Ophalen in: Zeist

(Kan worden opgehaald of per post worden verstuurd)


Pirke
craneman@mac.com

23 mei 2020

3 boeken: Algrafische Serie / Leergang voor het Grafisch Bedrijf / De Boekdrukkerij

Te koop (prijzen exclusief verzendkosten):

1. J.C. Blankenstein – Deel 7 van de Algrafische Serie – Machinaal boekbinden, Handboekbinden, Hand-, snee- en persvergulden, Kantoorboekbinden, Enveloppen-fabricage, Boek en uitgever, Hoe de kostprijs tot stand komt, Cartonnage – N.V. De Arbeiderspers. 5 euro

2. Vijf delen Leergang voor het grafisch bedrijf: Drukvormbehandeling, Letterzetten, Cijfers en Normen, Boekbinden (Elementaire Vakkennis), Boekbinden (Uitgaafbinden en Brocheren II) – Vereniging tot Bevordering van de Vakopleiding in het Boekdrukkers, Rasterdiepdruk- en Chemigrafisch Bedrijf – c. 1964. 10 euro

3. De Boekdrukkerij; Johan Coenraad Zweijgardt’s Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met eene naauwkeurige opgave van al de formaten [1822] – Joh. Enschede en Zonen – 1986. Euro 15

  • 016leergang

    016leergang

  • 015boekdrukkerij

    015boekdrukkerij

Plaats een reactie