Vraag & aanbod

Prijs: € 25 (+ porto bij verzending)

Ophalen in: Etten-Leur

(Kan worden opgehaald of per post worden verstuurd)


Ferrie van Ramele
ferrievanramele@gmail.com

16 april 2024

Ten dienste van bedrijf en gemeenschap

‘Vijftig jaar Boekdrukkersorganisatie, uitgegeven door de federatie der werkgeversorganisatiën in het boekdrukkersbedrijf in het jaar 1959’
Kloek en degelijk jubileumboek over de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de federatie in de jaren 1909-1959
Auteur: Dr. W.J. Wieringa
Uitg.: De federatie enz., Amsterdam, november 1959
329 pag. (+ div. bijlagen), genaaid, gebonden in blauw linnen, geïllustreerd (in boek- en diepdruk)
Vormgeving: MART KEMPERS
Band minimaal verweerd, verder in beslist nette staat
Bijgevoegd is een los blad waarop het Algemeen Hoofdbestuur het boek aanbiedt

Plaats een reactie