Silvia Zwaaneveldt
Soløsevej 22, Jægersborg
2820 Gentofte
Denemarken
silviazwaaneveldt@gmail.com

De Baaierd

Het ruim vijfentwintig jaar geleden dat ik in museum Plantijn Moretus in Antwerpen het sonnet van Plantijn drukte. Zelf het zetsel geïnkt met een met paardenhaar gevulde tampon en zelf afgedrukt op zo’n oude houten pers. Ik vond het magisch! Vanaf dat moment begon ik te begrijpen hoe groot de invloed van de drukpers op de samenleving is en was. Hoe Luther slim gebruik maakte van de verworvenheden van zijn tijd en dat we ruim 500 jaar met dezelfde techniek hebben gewerkt. In mijn Leidse omgeving liet de boekhistoricus Bert van Selm mij kennis maken met Gerard Post van der Molen en al snel vond ik drukinkt de lekkerste geur die er bestond. Een paar jaar later kreeg ik m’n eigen pers, een kleine Monopoldegel. De naam voor mijn margedrukkerij werd: De Baaierd. Een mooi oud Hollands woord met twee betekenissen. De oerknal, de chaos waaruit alles ontstaat. Maar de baaierd kan ook een rustplaats,een gastvrije herberg zijn.

Inmiddels zijn we een aantal jaren, verbouwingen en verhuizingen verder. De persen zijn aangekomen in Denemarken; Jægersborg, Gentofte, waar we sinds 2015 wonen. De Monopol is mee verhuisd en ook de grote proefpers, een Kempewerk met een drukformaat van 50 × 70.

De persen moeten weer gaan draaien. Ik zal daar op mijn blog: www.silviazwaaneveldt.com verslag van doen.