Over ons

De Stichting Drukwerk in de Marge verenigt mensen die geïnteresseerd zijn in drukken en uitgeven, in boekdruk of in andere technieken.
De stichting werd in 1975 opgericht door een aantal amateurdrukkers en -uitgevers die de banden met collega’s wilden versterken. Sinds de oprichting is het aantal contribuanten gegroeid van enkele tientallen tot ongeveer 570. Zo’n 200 zijn zelf actief als drukker of uitgever; de overigen steunen Drukwerk in de Marge uit sympathie en belangstelling, voor hun genoegen of ‘voor de goede zaak’.

Activiteiten

¶ Contribuanten ontvangen viermaal per jaar een nieuwsbrief. Die nieuwsbrief bevat o.a. informatie over het reilen en zeilen van de stichting, aankondigingen van nieuwe uitgaven van contribuanten en andere meer of minder relevante informatie. Bijdragen zijn altijd van harte welkom via het adres nieuwsbrief@drukwerkindemarge.org.
Het omslag van de nieuwsbrief wordt telkens door een andere contribuant gedrukt, meestal in boekdruk.

¶ Op Koppermaandag, de traditionele feestdag der drukkers die valt op de eerste maandag na Driekoningen, ontvangen contribuanten een Koppermaandagprent, vervaardigd door een van de aangesloten drukkers.

¶ Sinds 1999 organiseerden we elk jaar de Boekkunstbeurs in de Pieterskerk te Leiden, samen met de stichting Handboekbinden. Met ingang van 2022 behoort de Boekkunstbeurs tot het verleden. Meer informatie valt op deze pagina te lezen. Vanaf nu organiseren wel elk jaar onze eigen Drukkunstbeurs. Daarover kunt u hier meer lezen.

¶ Ten slotte onderhoudt Drukwerk in de Marge ook deze website, een rijke bron aan informatie voor iedereen die in drukken (al dan niet in boekdruk) is geïnteresseerd.

Iedereen kan berichten plaatsen op de website. Daarover kunt u hier meer lezen. Contribuanten van Drukwerk in de Marge kunnen een eigen pagina krijgen en hun uitgaven te koop aanbieden via de site.

Contribuant worden

U kunt Drukwerk in de Marge steunen door contribuant te worden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 35 (voor contribuanten in het buitenland de tegenwaarde van € 40).

Contribuanten kunnen zich aanmelden door op de knop hieronder te klikken en het formulier in te vullen. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Daarin wordt ook uitgelegd hoe u de verschuldigde contributie kunt overmaken.

Nadere informatie via onze secretaris Mart van Duijn, mart@drukwerkindemarge.org

Ook indien u niet ‘structureel’ contribuant wilt worden is een eenmalige gift van harte welkom.

Berichten per e-mail

U kunt de berichten die op deze site worden geplaatst ook per e-mail ontvangen. Wanneer u zich daarvoor opgeeft, ontvangt u elke dag rond het middaguur een mail met alle berichten die de voorgaande 24 uur op de site zijn geplaatst.

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor de verzending van deze berichten, en nooit ter beschikking gesteld aan derden. U kunt op elk gewenst moment de verzending van berichten stopzetten, waarna uw e-mailadres direct uit ons systeem wordt verwijderd.

U kunt zich opgeven door uw e-mailadres in het onderstaande veld in te voeren. Daarna ontvangt u een e-mail met een link waarmee u uw inschrijving kunt bevestigen.