Drukprojecten

Het drukproject is een van de aardigste aspecten van het margedrukken. Er is altijd een aanleiding voor een project, bijvoorbeeld een verjaardag of een jubileum. Er worden drukkers geworven die een mooie bijdrage maken, er wordt gezorgd voor een passende verpakking, en dan is daar het moment waarop het resultaat gepresenteerd wordt en iedereen kan genieten van het resultaat. Als de inventarisatie – zie het overzicht verderop op deze pagina – klopt, zijn er van 1981 tot 2015 maar liefst 78 projecten geweest. En nog steeds worden er elk jaar nieuwe projecten georganiseerd, die aan het overzicht worden toegevoegd.

Van 1981 tot 2015 waren er 41 projecten bestemd voor specifieke personen. Van die 41 waren er 32 ter gelegenheid van een veertigste, vijftigste, zestigste, zeventigste en zelfs tachtigste verjaardag. Zo ontving Frans de Jong (1921–2010), een van Nederlands bekendste margedrukkers, in 2001 een doos met daarin 66 bijdragen onder de titel Allemachtig Frans tachtig (nr. 15). Aan de andere negen projecten lag een andere gebeurtenis ten grondslag, bijvoorbeeld het overlijden van een drukker, zoals in het geval van Emile Puettmann (1921–1987), aan wie na zijn overlijden in 1987 in de vorm van een map met daarin veertien bijzondere drukwerkjes een hommage werd gebracht (nr. 4).

Sub Rosa, t.g.v. de zeventigste verjaardag van Ger Kleis en het 35-jarig bestaan van Sub Signo Libelli. (nr. 31). Foto: Klaas Wiersma.

Maar ook heuglijker feiten zijn met een project gevierd. Zo werd in 1984 stilgestaan bij het tienjarig bestaan van de pers Sub Signo Libelli van Ger Kleis en in 1997 bij het twintigjarig bestaan van In de Bonnefant van Hans van Eijk (resp. nr. 3 en 10). Andere voorbeelden zijn het project voor Ronald Rijkse ter gelegenheid van zijn vertrek bij de Zeeuwse bibliotheek in 2010 en Het goede leven dat het resultaat was van het project voor Bubb Kuyper (De Lojen Deur Pers) als dank voor zijn voorzitterschap van Drukwerk in de Marge in 2014 (resp. nr. 33 en 38). De dankbare ontvangers waren vrijwel zonder uitzondering zelf drukker, maar ook een onwaardeerlijke gastvrouw en een nijvere monotypegieter kregen een project.

Twintig van de in totaal 78 drukprojecten zijn in de inventarisatie gevat onder de noemer ‘gelegenheidsprojecten’, deze waren gewijd aan een gebeurtenis of een specifiek thema. Verschillende jubilea werden gevierd. Zo bestond Drukwerk in de Marge in 1984 tien jaar, waaraan een Lustrumkalender voor het jaar 1985 werd gewijd (nr. G-1). Ook aan het twintigjarig bestaan werd aandacht besteed. Zo verscheen er in 1995 een Woordendoos, die gedeeld werd met de Zeeuwse Bibliotheek die toen tien jaar bestond (nr. G-6).

Aan het dertigjarig jubileum in 2005 werd geen project gewijd, wel verscheen in dat jaar Dichter des vaderlands, het resultaat van een project dat samen met de Koninklijke Bibliotheek werd georganiseerd toen Gerrit Komrij zijn functie overdroeg aan Driek van Wissen (nr. G-11). Elke bijdrage werd gewijd aan een niet meer levende dichter die de functie had kunnen vervullen als die in zijn of haar tijd al bestaan had. Dat ging van Hadewych via Cats, Brederode, Bilderdijk, Tollens tot en met Lucebert. Andere jubilea waren dat van het Grafisch Centrum Groningen dat in 2012 vijftig jaar bestond en het dertigjarig jubileum van de Stichting Lettergieten in 2013 (resp. nr. G-15 en G-16).

Veertig plus, t.g.v. het veertigjarig bestaan van Stichting Drukwerk in de Marge (nr. G-18). Foto: Klaas Wiersma.

Er zijn ook nog veertien projecten die ‘zomaar’ werden georganiseerd en (deels) uitgevoerd door een min of meer vast groepje drukkers. De Blauwe Scheen, een initiatief van Jan Keijser (Avalon Pers) en Hans van Eijk (In de Bonnefant), was verantwoordelijk voor vijf drukprojecten. Een daarvan is De grote Nederlandse letterproef uit 1997, waarvoor 61 drukkers elk een nooit gebundeld verhaal van Jacob Israël de Haan voor hun rekening namen (nr. B-5).

Een ander samenwerkingsverband was Corps 8 dat bestond uit Dick Berendes (Typografiek), Kees Baart (’t Schuurtje, inmiddels overleden), Gerard Post van der Molen (De Ammoniet), Sjaklien Euwals (De Overkant), Dirk Engelen (Clio Pers), Thijs Weststrate (Zonder Dak), Silvia Zwaaneveldt (De Baaierd) en Henk Francino (De Pers Achter de Muren). Tussen 2002 en 2014 organiseerden zij negen projecten. Hun laatste project was De duif van Fouché, een analoog-digitale verkenning omdat zij hiervoor de mogelijkheden van digitale technieken voor de analoge boekdrukkunst hebben onderzocht (nr. C-9). Voor het resultaat ontvingen zij in 2014 de Emile Puettmannprijs van Drukwerk in de Marge.

De Hanzepersen is een collectief van margedrukkers langs en rond de IJssel en deelt een aantal drukkers met Corps 8; het bestaat naast Henk Francino en Sjaklien Euwals uit Doortje de Vries (Eikeldoorpers), (de inmiddels overleden) Kees Thomassen (De Uitvreter), Toos Elfrink (ooei Grafisch Ontwerp), Niels Klinkenberg (Pers Aldo) en Peter Duijff (De Eierland Pers). Tot op heden werden er door hen negen projecten opgezet, waaronder De Hanzebode uit 2014 (nr. H-7). Deze uitgave was gebaseerd op de curieuze nieuwsberichten van DPA (Dorrestijns Pers Agentschap), geschreven door Hans Dorrestijn, die de teksten voorlas in het VPRO-radioprogramma Het Gebouw.

Zoo’n uitvreter toch, t.g.v. de vijftigste verjaardag van Kees Thomassen (nr. 13). Foto: Klaas Wiersma.

Zoals uit de inventarisatie blijkt, vertonen de gekozen thema’s een grote variëteit, uiteenlopend van wijn en spijs, jazz en de natuur tot J.C. Bloem, Piet Paaltjens en Bilderdijk. Ook de bijdragen voor elk project lopen zeer uiteen. Uiteraard is de tijd die drukkers in hun projectbijdragen steken zeer verschillend. De een vindt het wel mooi als hij een passend gedicht drukt, een ander laat het papier wel dertig keer door de pers gaan en maakt er iets heel fleurigs van. Misschien wel de meest bewerkelijke bijdrage ooit werd geleverd door Ernst Boissevain (Pers No. 14). Hij maakte voor het verjaardagsproject voor Kees Thomassen in 2000 (nr. 13) van een dichtregel van Richard Minne een feestslinger van een paar meter; drukken, stansen tot cirkelvorm, alle velletjes aan elkaar plakken, gaatjes maken, touwtjes trekken. Vele weken moet hij eraan bezig geweest zijn.

Bij de verpakking van een project heerst een heuse richtingenstrijd: sommige organisatoren zweren bij een mooi in linnen of halfperkament gebonden boek, andere zien meer in een doos of iets dergelijks. Een groot nadeel van een boek is dat de binder pas kan beginnen als alle bijdragen binnen zijn, terwijl bij een doos er nog wel eens te rommelen valt met de altijd gevreesde deadline.

All that jazz and other stuff, t.g.v. de vijfenzestigste verjaardag van Dick Wessels (nr. 34). Foto: Klaas Wiersma.

Vooral de dozen kregen regelmatig een bijzondere uitvoering. Daarvoor hoeven we alleen maar te kijken naar de verschillende verjaardagsprojecten. Zo werd Zoo’n uitvreter toch, dat in 2000 verscheen ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Kees Thomassen (De Uitvreter), gevat in een naaikistje vervaardigd door Frans den Breejen (nr. 13). De zestigste verjaardag van Alex Barbaix (Pastei) werd in 2005 gevierd met een project, Geef Alex de zak!, dat resulteerde in een knapzak aan een draagstok met daarin een doos met alle bijdragen (nr. 22). In datzelfde jaar werd voor Marlies Louwes door Cor Aerssens een kartonnen vaas vervaardigd om daarin de bijdragen aan het project Groei en bloei te bewaren (nr. 23). Dick Wessels (Het Gonst) moest het in 2011 voor zijn vijfenzestigste verjaardag doen met een reeds bestaande ‘doos’, maar wel een bijzondere. Voor de dertig bijdragen aan het project All that jazz and other stuff werden tientallen tweedehands platenkoffertjes aangeschaft, met nu in elk vakje geen singletje maar een drukje (nr. 34).

Deze tekst werd geschreven door Roosje Keijser en Mart van Duyn en eerder gepubliceerd als onderdeel van het artikel ‘Veertig plus (2015). Drukwerk in de Marge gevat in een doos’ in het Jaarboek van de Nederlandse Vereniging voor Bibliofielen 2015.
Tekst en overzicht zijn gebaseerd op de bijdrage van Uitgeverij De Buitenkant aan het Veertig plus project: ‘Veertig plus. Eerste aanzet tot beschrijving van de projecten van de stichting Drukwerk in de Marge’. Met een inleiding van Jan Keijser en Kees Thomassen.

 

Inventaris projecten 1981–heden

Voor projecten van De Blauwe Scheen, Corps 8 en De Hanzepersen, zie onderaan deze pagina.


Verjaardagsprojecten en overige voor personen gedrukte projecten

1 | Liber amicorum t.g.v. de zestigste verjaardag van Frans de Jong. 1981. Bijdragen: 10. Oplage: 11. Papieren band.

2 | Liber amicorum t.g.v. de zestigste verjaardag van Emile Puettmann. 1981. Bijdragen: 15. Oplage: 16. Linnen band door Joop Peynenburg.

3 | In vriendschap opgedragen t.g.v. het tienjarig bestaan van Sub Signo Libelli van Ger Kleis. 1984. Bijdragen: 11. Oplage: 52, 26 in half oasis band en 26 in een portefeuille door Binderij Phoenix.

4 | Hommage aan Emile Puettmann, 1921-1987 n.a.v. zijn overlijden. 1987. Bijdragen: 14. Oplage: ca. 14. In mapje.

5 | Dat doen we toch even t.g.v. de vijftigste verjaardag van Jan Keijser. 1990. Bijdragen: 17. Oplage: 21. Overslagdoos door José Hassink.

6 | Liber amicorum t.g.v. de zeventigste verjaardag van Herber Blokland. 1993. Bijdragen: 30. Oplage: 31. Linnen band door Geert van Daal.

7 | Studia typografica in honorem Henrici Saveuris t.g.v. het met de VUT gaan van Harrie Saveur, monotypegieter bij de Avalonpers. 1993. Bijdragen: 15. Oplage: 30. Linnen band door Herman van der Kruijk.

8 | Feestbundel t.g.v. de vijftigste verjaardag van Ser Prop. 1993. Bijdragen: 14. Oplage: 59, 29 in overslagdoos door Marjolijn van Osta, 30 in halfleren band door Frans den Breejen.

9 | De spiegel op het gemak t.g.v. de vijftigste verjaardag van Ronald Breugelmans. 1993. Bijdragen: 8. Oplage: 12. Overslagdoos met pleedeur en poepdoos, door Erik Schots.

10 | Vriendenboek voor Hans van Eijk t.g.v. het twintigjarig bestaan van zijn pers In de Bonnefant. 1997. Bijdragen: 18. Oplage: 30. Overslagdoos in cassette door Frans den Breejen.

11 | A Thing of Beauty t.g.v. de vijftigste verjaardag van Pim Witteveen. 1999. Bijdragen: 23. Oplage: 35. ‘Schrijfcassette’ door Cor Aerssens.

12 | Dier & Vriend t.g.v. de vijftigste verjaardag van Hester Verkruissen. 2000. Bijdragen: 14. Oplage: 22. Halfronde cassette met plexiglas voorkant door Cor Aerssens.

13 | Zoo’n uitvreter toch t.g.v. de vijftigste verjaardag van Kees Thomassen. 2000. Bijdragen: 25. Oplage: 45. ‘Naaikistje’ door Frans den Breejen.

14 | Klooien met letters a.k.a. Rammen maar t.g.v. de zestigste verjaardag van Jan Keijser. 2000. Bijdragen 57. Oplage: 75. Overslagdoos door Herman van der Kruijk.

15 | Allemachtig Frans tachtig t.g.v. de tachtigste verjaardag van Frans de Jong. 2001. Bijdragen: 66. Oplage: 75. Bedrukte standaarddoos.

16 | Adooratie t.g.v. de vijfenvijftigste verjaardag van Doortje de Vries. 2001. Bijdragen: 26. Oplage: 45. Overslagdoos door Herman van der Kruijk.

17 | E is zijn letter t.g.v. de zestigste verjaardag van Elze ter Harkel. 2002. Bijdragen: 32. Oplage: 45. Overslagdoos door Peri Kim.

18 | Kitty K t.g.v. de zestigste verjaardag van Kitty Keijser. 2003. Bijdragen: 20. Oplage: 36. ‘Theekistje en -zakje’ door Frans den Breejen.

19 | C.O. Jellema, Dagboekfragmenten t.g.v. de vijftigste verjaardag van Frans den Breejen. 2004. Bijdragen: 21. Oplage: 40. Halfleren band door Binderij Phoenix.

20 | Plop! Of Flop? t.g.v. de veertigste verjaardag van Ernst Boissevain. 2004. Bijdragen: 22. Oplage: 40. Bedrukte standaarddoos.

21 | Jac. van Looy, De dood van mijn poes t.g.v. de vijftigste verjaardag van Jaap Schipper. 2005. Bijdragen: 20. Oplage: 45. Zijden band door Frans den Breejen.

22 | Geef Alex de zak! t.g.v. de zestigste verjaardag van Alex Barbaix. 2005. Bijdragen: 31. Oplage: 45. Standaarddoos in ‘knapzak’ met draagstok.

23 | Groei en bloei t.g.v. de vijftigste verjaardag van Marlies Louwes. 2005. Bijdragen: 19. Oplage: 30. In kartonnen ‘vaas’ door Cor Aerssens.

24 | Jubeldoos t.g.v. de vijftigste verjaardag van Dick Ronner. 2006. Bijdragen: 24. Oplage: 35. Bedrukte standaarddoos.

25 | Doos voor Hans t.g.v. de vijfenzeventigste verjaardag van Hans Rombouts. 2006. Bijdragen: 38. Oplage: 75. Bedrukte standaarddoos.

26 | Kafka in de ballroom t.g.v. de zestigste verjaardag van Jan Bouman. 2007. Bijdragen: 11. Oplage: 30. Halfperkamenten band door Binderij Phoenix.

27 | Men versta mij wel t.g.v. de vijftigste verjaardag van René Hesselink. 2007. Bijdragen: 24. Oplage: 50. Halflinnen band door Frans den Breejen.

28 | Hommage aan Bram de Does t.g.v. de uitreiking van de dertiende Laurens Janszoon Coster Prijs. 2007. Bijdragen: 23. Oplage: 175. Doos door Erik Schots.

29 | Gebruikt papier t.g.v. de zestigste verjaardag van Anne de Boer. 2008. Bijdragen: 21. Oplage: 35. Bedrukte standaarddoos.

30 | Nieuw vriendenlust. Een literair huldeblijk t.g.v. de zestigste verjaardag van Nop Maas. 2009. Bijdragen: 25. Oplage: 99. Linnen band door Binderij Van Waarden.

31 | Sub Rosa t.g.v. de zeventigste verjaardag van Ger Kleis en het 35-jarig bestaan van Sub Signo Libelli. 2010. Bijdragen: 27. Oplage: 50. Halfperkamenten band door Binderij Phoenix.

32 | Drukkerstroost voor Jan Erik Bouman. 2010. Bijdragen: 10. Oplage: 12. Perkamenten band door Binderij Phoenix.

33 | Voor Ronald Rijkse t.g.v. diens vertrek bij de Zeeuwse Bibliotheek. 2010. Bijdragen: 23. Oplage: 40. Overslagdoos.

34 | All that jazz and other stuff t.g.v. de vijfenzestigste verjaardag van Dick Wessels. 2011. Bijdragen: 30. Oplage: 40. In platenkoffertje voor singles.

35 | Voor Dick en voor elkaar t.g.v. de vijfenzestigste verjaardag van Dick Jalink. 2013. Bijdragen: 23. Oplage: 40. Bedrukte standaarddoos.

36 | Op zoek naar een arcadische glimlach t.g.v. de zestigste verjaardag van Antje Veldstra. 2014. Bijdragen: 27. Oplage: 35. In houten koffertje.

37 | Vogels van diverse pluimage t.g.v. de vijftigste verjaardag van Carolien ten Oever. 2014. Bijdragen: 19. Oplage: 30. Halfperkamenten band door Binderij Phoenix.

38 | Het goede leven gedrukt voor Bubb Kuyper als dank voor zijn voorzitterschap van de Stichting Drukwerk in de Marge. 2014. Bijdragen: 56. Oplage: 75. In houten kistje.

39 | Uit chaos komt het licht t.g.v. de zestigste verjaardag van Silvia Zwaaneveldt. 2014. Bijdragen: 34. Oplage: 40. Linnen band door Binderij Papyrus.

40 | Kist voor Kees ter herinnering aan Kees Thomassen/De Uitvreter, die overleed op 8 december 2015. 2016. Bijdragen: 42. Oplage: 60. In houten kistje door Tijl Orlando Frijns en Emiel Gilijamse.

41 | De Franse slag t.g.v. de zeventigste verjaardag van Marja Scholtens. Georganiseerd door Doortje de Vries, Bubb Kuyper en Sander Pinkse. 2017. Bijdragen: 50. Oplage: 70. Doos door Brown Cartonnage.

42 | Stroom t.g.v. de vijfenzestigste verjaardag van Peter Duijff en het vijftienjarig bestaan van de Eierlandpers. 2018. Bijdragen: 19. Oplage: 35. In een kartonnen doos, door de Eikeldoorpers en Pluuspers bedrukt.

43 | Amerikana, vriendenboek voor Peter Bekker, georganiseerd door Nop Maas, René Hesselink en Carolien ten Oever. 2019. Bijdragen: 12 (11 drukkers). Oplage: 25. Een aantal luxe gebonden (halfperkament met lichtrood Zaans bord) en een aantal in een rode linnen band.

44 | Houtsnippers t.g.v. de vijfenzestigste verjaardag van Niek Smaal. Georganiseerd door Peter Duijff en Doortje de Vries. 2019. Bijdragen: 31. Oplage: 43. In een houten kistje.

45 | Goocheldoos t.g.v. het afscheid van Henk ter Bogt van de Rijks Universiteit Groningen. Georganiseerd door Anneke de Vries en Dick Ronner. 2020. Oplage: 25. In een houten kistje.

46 | Tachtig jaar Jan Een vriendenboek voor Jan Keijser. Georganiseerd door Jaap Schipper, René Hesselink en Carolien ten Oever. Bijdragen: 13. Oplage: 14 exemplaren. Heelperkamenten band door binderij Phoenix.


Gelegenheidsprojecten

G-1 | Lustrumkalender 1985. Voor de contribuanten van de Stichting Drukwerk in de Marge. 1984. Bijdragen: 15. Oplage: 132.

G-2 | Bladwijzerproject. 1985. Geïnitieerd door Willem Kramer. Bijdragen: 32. Oplage: 90. Plastic ‘zuiltje’ door Binderij Phoenix.

G-3 | Printing in Oxford & Leiden. 1990. Bijdragen: 17. Oplage: 150. Schuifdoos door Chris Hicks.

G-4 | De polyglotte melkboer, zijnde Piet Paaltjens’ immortelle XLIX. Geïnitieerd door Arjaan van Nimwegen. 1991. Bijdragen: 91. Oplage: 200. Japans gebonden.

G-5 | Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes 1994. Bijdragen: 16. Oplage: 90. Linnen band door Herman van der Kruijk.

G-6 | Woordendoos t.g.v. het twintigjarig bestaan van Stichting Drukwerk in de Marge en tienjarig bestaan van de Zeeuwse Bibliotheek. 1995. Bijdragen: 30. Oplage: 6o. Overslagdoos door Atelier Corinne Verburg.

G-7 | Die droomwereld in te dringen! t.g.v. de 100ste geboortedag van Hendrik de Vries. Georganiseerd door De Typografentafel Groningen. 1996. Bijdragen: 30. Oplage: 100. Schuifdoos door Sacha de Ven.

G-8 | In de varkenstrog. 2001. Bijdragen: 35. Oplage: 45. Halfleren map door John Cornelisse.

G-9 | Souvenirs t.g.v. het tienjarig bestaan van Bekker & Veltman. 2002. Bijdragen: 9. Oplage: 75. Linnen doos.

G-10 | Letterproef Grafisch Centrum Groningen. 2004. Bijdragen: 47. Oplage: 100. Japans gebonden.

G-11 | Dichter des Vaderlands t.g.v. de verkiezing van de tweede dichter. 2005. Georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Drukwerk in de Marge. Bijdragen: 31. Oplage: 60. Cassette door Frans den Breejen.

G-12 | Bilderdijkkist t.g.v. de 175ste sterfdag van Willem Bilderdijk. 2006. Georganiseerd door De Zingende Zaag te Haarlem. Bijdragen 22. Oplage: 500. Houten kistje.

G-13 | St. Jan, patroonheilige van de drukkers. Naar Johannes 1: 1-5. Bijdragen 21. Oplage: 50. Kartonnen map.

G-14 | Nederlands-Hongaarse Biljetletterproef. 2009. Geïnitieerd door Ronald Steur. Bijdragen: 47. Oplage: 55. Kartonnen map met drukknoopsluiting.

G-15 | Ontmoetingen op papier t.g.v. het vijftigjarig bestaan van het Grafisch Centrum Groningen. 2012. Bijdragen: 29. Oplage: 50. Kartonnen band met open rug.

G-16 | Loodkalender 2014 t.g.v. het dertigjarig bestaan van de Stichting Lettergieten Westzaan. 2013. Bijdragen: 55. Oplage: 80. Spiraalband.

G-17 | Werkman Teksten t.g.v. de 70ste sterfdag van Hendrik Nicolaas Werkman. 2015. Georganiseerd door de Typografentafel en het Grafisch Centrum Groningen. Bijdragen: 48. Oplage: 70. Halflinnen band door Boekbinderij Erends.

G-18 | Veertig plus t.g.v. het veertigjarig bestaan van Stichting Drukwerk in de Marge. 2015. Bijdragen: 88. Oplage: 105. Overslagdoos door Boekbinderij Distelkamp.

G-19 | Printing, an artistic way of intercultural communication t.g.v. Leeuwarden-Fryslân: culturele hoofdstad van Europa. Georganiseerd door Karel Gildemacher en Gerard de Lange. 2018. Bijdragen: 42. Oplage: 65. Linnen overslagdoos in foedraal.

G-20 | De vergeten letters, georganiseerd door Hans van Eijk en Jan Klerken. 2019. Bijdragen 33. Oplage: 50. In bedrukte kartonnen doos.

G-21 | Blikkenpost t.g.v. het vijfenveertigjarig bestaan van Stichting Drukwerk in de Marge. 2020. Bijdragen: 61. Oplage: 80. In blik.

G-22 | De uitgekookte drukker, georganiseerd door Hans van Eijk en Jan Klerken. 2020. Bijdragen: 31. Oplage: 60. In zwarte doos met magneetsluiting.

G-23 | Abecedarium. Het Nederlandse alfabet, inclusief de lange ‘ij’, gedrukt door zevenentwintig margedrukkers. Georganiseerd door Jan Klerken. 2021. Bijdragen: 27. Oplage: 40. Halflinnen band door Frans Koch, Koningslust.

G-24 | Kleur. Een margedrukkersproject waarin vijfentwintig deelnemers met een eigen kleur hebben gestoeid. Georganiseerd door Jan Klerken. 2022. Bijdragen: 25. Oplage: 40. Halflinnen band door Frans Koch, Koningslust.

Bijdrage van het Grafisch Werkcentrum Amsterdam voor Veertig plus (nr. G‑18).

De Blauwe Scheen

B-1 | Drukken. 1982. Bijdragen: 25. Oplage: 45. Linnen ‘reisbibliotheek’ in plexiglas cassette door Binderij Phoenix.

B-2 | Een doos die eenmaal open nooit meer dicht. 1984. Bijdragen: 54. Oplage: 90. Overslagdoos in plexiglas cassette door Binderij Phoenix.

B-3 | Bladspiegeling. 1989. Bijdragen: 27. Oplage: 65. Overslagdoos in cassette van spiegelend plexiglas door Binderij Phoenix.

B-4 | Minotauromachia. Serie wervende vouwbladen voor Minotaurus Boekwinkel van Nol Sanders. 1992. Bijdragen: 26. Oplage: 90. Gestanste kartonnen omslag door Ewald Spieker.

B-5 | De Grote Nederlandse Letterproef. Zestig prozafragmenten van Jacob Israël de Haan. 1997. Bijdragen: 61. Oplage: 90. Overslagdoos in houten cassette in de vorm van een kapitale H door Frans den Breejen.


Corps 8

C-1 | J.C. Bloem, ’t Eeuwig keren der seizoenen. Gedrukt voor de contribuanten van Stichting Drukwerk in de Marge t.g.v. de Nieuwsbrief nr. 100. 2002. Oplage: 525.

C-2 | Het koppermaandag prentenboek voor de contribuanten van Stichting Drukwerk in de Marge. 2003. Bijdragen: 22. Oplage: 525. Schroefband.

C-3 | Doos voor Koos t.g.v. de schenking van een bok letters door Koos Schuurman aan Kees Baart. 2004. Bijdragen: 10. Oplage: 125. Bedrukte standaarddoos.

C-4 | Gewoon je palet klaarmaken, dan komt de rest vanzelf. In memoriam Arnold van Kessel. 2004. Oplage: 125. Japans gebonden papieren band.

C-5 | Hornboek. 2008. Bijdragen: 29. Oplage: 135. Leporello tussen houten plankjes in cassette.

C-6 | Veegtekens. 2008. Oplage: 48. Japans gebonden papieren band.

C-7 | Windstreken. Op reis met Corps 8. 2009. Oplage: 100. Halflinnen band.

C-8 | Kees 80. Voor Kees Baart. 2011. Oplage: 53. Leporello.

C-9 | De duif van Fouché. Een analoog-digitale verkenning met Corps 8. 2014. Oplage: 80. Metalen schroefband in doos.


Hanzepersen

H-1 | Catten kinderen muisen gaern en andere spreekwoorden. 2005. Oplage: 51. Linnen band.

H-2 | Koppermaandag: 2007. Oplage 70. Bevat 7 losse Koppermaandag-elfjes. In gevouwen karton.

H-3 | Briefpost. 2008. Koppermaandagproject. Oplage: 75. In envelop.

H-4 | De IJssel. 2009. Oplage: 74. Leporello.

H-5 | Kleurproef-Proefkleur. 2010. Oplage: 105. In de vorm van een Pantonewaaier.

H-6 | Zeven Hanzesteden. 2011. Oplage 77. Bevat 7 stadsomschrijvingen. Handgebonden met stofomslag.

H-7 | De Hanzebode. 2014. Oplage: 85. Geschroefd tussen houten krantenlatjes.

H-8 | Aardappeleters in de Marge. 2016. Oplage 85. Bevat acht drukwerken over aardappels. Handgebonden met stofomslag

H-9 | Druk bij Deventer. 2018. Oplage 40. Bevat 8 odes aan Deventer en de IJssel. Machinaal gebonden met stofomslag