Black Box

Het is ongelooflijk dat ik al 10 jaar mag genieten van mijn kleine tuinatelier Black Box, na de sluiting van mijn commerciële drukkerij in 2005. Toen besliste ik om na mijn professionele periode mijn vak in hobbystijl verder te zetten.

“Black Box” is het kleinste private-press atelier van de BeNeLux waar het oude drukkersvak artistiek voortleeft. Als graficus vervaardigt Francis Dirix,in zijn hobby-atelier op ambachtelijke wijze, kleingrafiek in hoogdruk en diepdruk met een artistiek karakter.

De “black box” is een vrij atelier dat aan internationale grafici en kunstenaars de mogelijkheid biedt hun kleingrafiek, zetwerk, lino, houtblok, gravures of etsen te reproduceren onder toezicht van meester-drukker Francis Dirix en die alzo worden bijgestaan met zijn kennis voor het gebruik van papier, inkt en druktechnieken.

Verzamelaars van kleingrafiek en exlibris, alsook graveurs-kunstenaars, bezitters van houtblokjes en/of platen kunnen terecht voor het afdrukken hiervan.

Enkele boeken van Black Box zijn privaat uitgaven zoals:
– houtblokverhalen, uitgegeven bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van kunstenaar Frank Ivo van Damme,
– een mini-boekje vergezeld met een diepdrukprent, in een fraaie map omsloten.

In december 2017 presenteerde ik mijn grafische collectie in een lijvig kunstboek: “ex libris passion”, een historische en informatieve beschrijving met 445 prenten uit mijn grafische collectie.

In opdracht kon alleen Black Box voldoen aan de moeilijkheidsgraad van uitvoering voor enkele aanvragers, zoals het drukken van gravures van Peter Lazarov.

Via internet met behulp van “Blurb” realiseerde Francis enkele mooie uitgaven, waarvan het emblemenboek “100 mooiste logo’s van een graficus”, dat een prachtige terugblik is op zijn grafische creativiteit.

Er is steeds de mogelijkheid voor geïnteresseerden in het oude drukkersvak om het kleine home-atelier met zijn grote collectie exlibris, zijn Heidelberg-degelpers, proefpers, etspers en hoogdrukmateriaal met de nodige begeleiding en demonstratie te bezoeken.

Uitgaven van Black Box