Henk Uijttenhout
van Alphenstrat 100-101
2274 ND Voorburg
0703851241
hbmuijttenhout@hotmail.com

Drukkerij Die Haghe

Door afwikkeling van de vennootschap en het ontbreken van financiële steun, moet het pand waarin Drukkerij Die Haghe is gevestigd leeggeruimd en verkocht worden. Rond 1 september is de oplevering en wat voor begin augustus nog niet weg is, zal worden verkocht aan opkopers. Dat betekent voor oud ijzer en vernietiging. Er is dus dringend behoefte aan mensen die zich op korte termijn over delen van de inventaris willen ontfermen.

Er zijn zeven drukpersen: een Victoria degel van rond 1920, een M.A.N. Terno (80 × 110) 1927 met waaierlattenuitleg, die helemaal gedemonteerd kan worden, een Nebiolo (55 × 80) 1964, een Duitse Mercedes (ca. 1956), een HDA (ca. 1953) en een grote Korrex (electrisch en handbediening). Mogelijk is er ook een kleine Korrex beschikbaar. Meer voor de sier is een trapdegelpers van rond 1890. Alle machines werken goed, alleen de Terno heeft nieuwe rollen nodig.

Een deel van de zetterij-inventaris bestaat uit bruiklenen, vooral matrijzen voor Intertype en letter. Daarnaast is er een grote hoeveelheid onderdelen voor Intertype en Monotype. Deze bruiklenen moeten ook worden ondergebracht.

Er zijn nog allerlei andere materialen, zoals inkt, draad, oude meubels zoals twee insluitstenen, kasten.

Achtergrondinformatie over Die Haghe en enkele foto’s zijn hier te zien:

www.tiele-stichting.nl