John Cornelisse
Vaartstraat 23
4553 AN Philippine
0115-491184
enkidu1947@gmail.com

Enkidu-Pers

Letterproef Imprint
Letterproef Imprint

 

De Enkidupers in Philippine (Zeeuws-Vlaanderen) beschikt over een Monotype-machine, daarmee kan letter worden gegoten tot 14 punten, maar niet alleen letter, er wordt op deze machine ook  tekst gegoten in letterverband.

Dat is mogelijk in vele lettertypen:
* Times New Roman 10-12-14
* Baskerville 8-10-12-14 punt
* Bembo 8-10-11-12-13-14 punt
* Garamond 8-10-11-12-14 punt
* Ehrhardt 10-12-14 punt
* Bodoni 12 punt
* Cochin 6-8-10-12
* Lutetia 12 punt

en nog meer…

Er kan gegoten worden op verschillende hoogtes:
– engelse hoogte (10D, 12D)
– franse hoogte (10D, 12D, 14D)
– hollandse hoogte (6D t/m 14D)

Teksten kunnen worden aangeleverd per e-mail, er is zeer veel mogelijk op typografisch gebied in deze.

…………

Groeiboek Multatuli Causerien.

Op dit moment is een uitgave van Multatuli’s Causerien in voorbereiding. In 1869 en 1870 verschenen de meeste teksten hiervan in het Samarangs dag- en advertentie-blad: “De Locomotief”. Tot op heden ontbrak een goede editie, en op de tekst-versie van de Volledige Werken is veel aan te merken.  In samenwerking met het Multatuli-genootschap wordt er gewerkt aan een transcriptie van de aanwezige handschriften, en de krantenteksten. De krantenknipsels die Multatuli bewaarde, die worden bewaard in de afdeling bijzondere collecties op de UB in Amsterdam op de Turfmarkt, vlak bij de Dam. Ook deze bevatten aantekeningen van Dekker zelf en Mimi, zijn vrouw.

Vanwege de totale omvang van al deze teksten is er besloten dit in (vele) gedeelten uit te geven, als een “groei-boek”, waarop kan worden kan contact opnemen met ondergetekende.

…………

Wie leren gieten, drukken of boekbinden, kan dat in Philippine doen. 1-op-1 instructie is mogelijk, maar ook in kleine groepjes.

Philippine ligt tussen Terneuzen en Gent, en is dus ook uitstekend bereikbaar voor liefhebbers uit Vlaanderen.

Ik heb hiermee geen commerciële bedoelingen, in het geheel niet. Er is een mogelijkheid te overnachten, een beetje basic, maar toch. Er kan gedrukt en gegoten, en eventueel gewerkt worden aan een klein of groter project. Eten kan samen, verder enkel wat materiaalkosten en de reis, maar dat valt reuze mee.

Het is wat uit de buurt van de Randstad, maar ik vind dat een voordeel. Er is hier rust en ruimte.

Letterproef Dante
Letterproef Dante

Uitgaven van Enkidu-Pers