Gerrit Westerveld
Kon. Wilhelminastr. 46
4615 JB Bergen op Zoom
0164 240049
uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.com
www.kleinood-en-grootzeer.com

Kleinood & Grootzeer

Kleinood & Grootzeer is een marginale uitgeverij die hoofdzakelijk poëziebundels publiceert. De uitgever Gerrit Westerveld zorgt voor de vormgeving en maakt alle bundels met de hand. Meestal in een oplage van 100 genummerde en door de auteur gesigneerde exemplaren. Doel is om met zeer eenvoudige middelen, goed vormgegeven bundels te maken. Er verschijnen 3 tot 5 bundels per jaar.

Daarnaast worden er af en toe losbladige, bibliofiele uitgaven gemaakt in een kleine oplage. Dit zijn cassettes of portfolio’s met daarin bladen met gedichten, gecombineerd met bladen originele grafiek. De prenten zijn meestal van de hand van Gerrit Westerveld.

Het is mogelijk om u op de “reguliere” dichtbundels te abonneren.

Kijk voor meer informatie op de website van Kleinood & Grootzeer:

www.kleinood-en-grootzeer.com