De Kobold

Margedrukkerij De Kobold is een kleinschalig drukkerijtje gesticht in 2011 te Ekeren bij Antwerpen. De naam is een verwijzing naar de eerste pers waarover wij beschikten: de Victoria Kobold. Bezoek onze website op www.dekobold.be