Drukkers De Kobold

De Kobold

Margedrukkerij De Kobold is een kleinschalig drukkerijtje gesticht in 2011 te Ekeren bij Antwerpen. De naam is een verwijzing naar de eerste pers waarover wij beschikten: de Victoria Kobold. Bezoek onze website op www.dekobold.be

Berichten per e-mail