De 2 Zoete Lievekes Pers

Hendrik Verschave is autodidact en maakt sinds 1977 hoogdrukgrafiek. De aankoop in 2002 van een handdegelpers, kort erop gevolgd door het aanschaffen van een aantal bokken leidde tot de opstart van de ‘2 Zoete Lievekes Pers’. Deze margedrukkerij produceert sindsdien bibliofiele drukken in diverse vormen en beperkte oplages die meestal een combinatie zijn van uit losse loden letters gezette teksten en grafiek. Werkte mee aan diverse grensoverschrijdende projecten o.a. rond een vers van Driek van Wissen, de huidige Nederlandse ‘Dichter des Vaderlands’.

Uitgaven van De 2 Zoete Lievekes Pers