Tramstraat 73
7848 BJ Schoonoord
gw.de.drukpers@gmail.com

Persen en andere apparatuur

Grafische werkplaats ‘De Drukpers’

In het Openluchtmuseum Ellert en Brammert vindt u De Drukpers. De Drukpers houdt oude ambachtelijke druktechnieken in ere en geeft aan bezoekers een beeld van een drukkerij uit de periode 1900–1950 door te werken met de Heidelberger Degel Automaat (HDA), enkele antieke degelpersen en een etspers. Er wordt dus voornamelijk gewerkt met hoogdruktechnieken. Andere druktechnieken worden verder ontwikkeld en gefaseerd aangeboden. U ziet de diverse drukpersen aan het werk maar u kunt er ook zelf mee aan het werk.

De drukkerij wordt in bedrijf gehouden door een groep vrijwilligers die, al of niet, affiniteit hebben met het grafisch bedrijf en uiteenlopende vaardigheden hebben op het gebied van (grafische) technieken, materialenkennis en bovenal creativiteit.

De Drukpers is de voortzetting van het Grafisch Proeflokaal Orvelte (GPO) dat in januari 2014 de deuren moest sluiten. Het GPO was ontstaan vanuit de Stichting Grafisch Erfgoed. Die stichting beheerde een verzameling klassieke en authentieke grafische apparatuur en persen, voor het overgrote deel verkregen uit de verzameling van de in 2010 overleden grafisch kunstenaar Toon Wegner. Doel is nog steeds een deel van die verzameling voor het nageslacht te bewaren en met die apparatuur de grafische kunst en de grafische technieken bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, precies zoals Toon Wegner dat voor ogen had. De Drukpers is dus geen museum op zich, maar een Grafische Werkplaats.

Uitgaven van Grafische werkplaats ‘De Drukpers’