Henk Francino / De Pers Achter de Muren

Henk Francino drukt zijn Windstreken-bijdrage op de Korrex Berlin-I (1966).