Rosemarijn van Limburg Stirum
Anthony Duyckstraat 4
2613 GZ Delft
(015) 2143379
rmstirum@me.com
www.rosemarijnvanlimburgstirum.nl

Zwaluwpers

Mijn werk is vooral beeldend. Teksten krijg ik vaak aangereikt, Marijke Stapert-Eggen is me al heel vaak behulpzaam geweest. Ook reisdagboek-aantekeningen vormen een bron. Zo komt het tot stand. Afwisselend sta ik aan de drukpers en achter mijn schildersezel. Dat brengt me tot een verscheidenheid van technieken en thema’s. Het zijn houtsneden of lino’s, op een handpers gedrukt. Soms wordt ieder exemplaar individueel behandeld met sjablonen of beschilderd met acrylverf. Met Lotje Meijknecht (drukkerij de 1000-poot) werk ik vaak samen voor het beeldend werk.

Omhoog, omlaag

De laatste tijd probeer ik nieuwe technieken uit, zoals digitaal tekenen op de iPad. Dit leidde tot het digitale boekje Omhoog, omlaag, waar dan weer een boekdruk omslag om zit. Verschenen in het najaar van 2014.

Van Kust naar kust

Mijn laatste werk, Van Kust naar kust, een reis door de USA, van west naar oost, gemaakt in 2003. Het heeft geleid tot een werk met linosneden en stukken tekst uit mijn reisdagboek. Het verscheen in november 2014.

Neruda

Deze uitgave van ‘Si tú me olvidas’ van Pablo Neruda uit de bundel Los Versos del Capitán (1952). Nederlands vertaling door Fred de Haas en de Engelse vertaling van internet.

Een seizoen lang fruit

Minicatalogus. Zeven fruitschilderijen met kleine verhalen over de ontstaansgeschiedenis en de loop van de seizoenen. Omslag gedrukt en binnenwerk digitaal met kleurenfoto’s.

Boshuisjes

van de Russische kinder- en jeugdboekenschrijver Vitali Valentinovitsch Bianki (Sint Petersburg 1894-1954) in 2006 vertaald door Carlien Boelhouwer.

Alle dagen zwaluw

Alle dagen zwaluw gaat niet zomaar over zwaluwen, maar over alle zwaluwen van de wereld en wel in dichtvorm. Ze vliegen een heel jaar rond. Daarbij heb ik arabesken gesneden en met rollers dit boek verder vorm gegeven.

06-Alle-dagen-zwaluw-1

07-Alle-dagen-zwaluw-2

Aan deze gedichten uit veel verschillende talen ben ik niet zomaar gekomen. Marijke Stapert-Eggen, letterkundige, heeft 30 jaar gedichten over zwaluwen verzameld en een toelichting geschreven, waarin ze ingaat op het waarom van de zwaluw in de literatuur. De toelichting is achterin dit grafisch werk opgenomen.

08-Aan-de-pers

Om op de hoogte te blijven is het handig mijn website te raadplegen. En leuk kan zijn mijn blog te volgen, dat ik zo nu en dan verstuur.

Uitgaven van Zwaluwpers