Rosemarijn van Limburg Stirum
Storm aan het strand
Zwaluwpers, 2023
Formaat: 15 × 15,5 cm
Aantal pagina’s: 8 + omslag
Oplage: 42 exemplaren
ISBN zwaluw LXXVII
€ 17

Uitgave bestellen

Uitgave bestellen

Door het invullen van dit formulier bestelt u de uitgave Storm aan het strand (€ 17) bij Zwaluwpers. De verdere afhandeling van de bestelling gebeurt door de uitgever. Hebt u vragen over uw bestelling, dan kunt u daarvoor terecht bij Zwaluwpers (rmstirum@me.com).

Soms gaat rennen sneller dan vliegen

Een stormachtige week op Schiermonnikoog deze herfst. Springvloed zweept de zee op tot aan hogere de duinen. Een striemende noordwestenwind jaagt ons oostwaarts langs het strand. De blik naar de grond gericht. Een slagveld van dode zeekoeten, alken, takjes, touw, veertjes, kwallen. Drieteenstrandlopers rennen ons tegemoet langs de waterlijn.

Plaats een reactie

Meer uitgaven van Zwaluwpers