Techniek


4 mei 2010

Rectificatie ‘Verkrijgbaarheid van VCA’

In Nieuwsbrief 132 is in het artikel Verkrijgbaarheid van VCA, door een misverstand een fout geslopen in de uitleg over de MAC-waarde. In de kadertekst op p. 11 staat in de toelichting op de MAC-waarde (de Maximum Aanvaardbare Concentratie van een damp), dat hoe lager deze waarde is, hoe minder gevaarlijk het product is. Het is precies omgekeerd: hoe hoger deze waarde is, hoe minder schadelijk het product is.

De dampspanning speelt bij de MAC-waarde een belangrijke rol: hoe sneller de verdamping, hoe sneller de MAC-waarde bereikt wordt. GeoWash K is echter een hoogkokende ester die zo goed als niet verdampt, met zowel een hoog vlam- als een hoog kookpunt. Aan Geo Wash K is dan ook geen MAC-waarde toegekend. De wettelijk verplichte symbolen en waarden die gemeld moeten worden bij chemische stoffen (zoals R- en S-zinnen) zijn ook niet van toepassing (art. 15 van het Veiligheinformatieblad), want blootstelling via de lucht is gewoon niet aan de orde.

Je kunt wel beter direct huidcontact met de vloeistof vermijden, omdat allergische reacties niet uitgesloten kunnen worden, hoewel die voor Geo Wash K tot nu toe niet gebleken zijn (art. 11, Veiligheinformatieblad). Het dragen van handschoenen van nitrilrubber wordt aanbevolen.

Met dank aan Hans Dessens als kritisch lezende margedrukker van Drukkerij Mostert & Van Onderen! in Leiden.

Gerard Post van der Molen

Plaats een reactie