Techniek


8 juni 2009

Wie weet wat voor een apparaat dit is?

rekenmachine_meppel.jpg

(Klik op het plaatje voor een grotere versie.)

Dit apparaat is in het bezit van het Drukkerijmuseum Meppel, en ik heb eigenlijk geen idee wat het is. Er staat op ReVoZu, dat zou een bedrijf kunnen zijn (nergens te vinden in ieder geval).

Aan de andere kant staat “drukkerij en boekhandel voorheen G. Taconis Wolvega” en daaronder “Verblifa”. Dat schijnt de VEReniging voor BLIkFabrieken Amsterdam te zijn, die later met Thomassen en Drijver gefuseerd is.

Ik denk dat het door Verblifa gemaakt is, voor Taconis. Ook staat er een octrooinummer op, te weten 75723. Onderzoek wees uit dat het octrooi ruim voor 1960 aangevraagd moest zijn (tot zover terug kon ik octrooi aanvragen opzoeken). Verder kun je aan de twee knoppen aan de zijkant een rol draaien die erbinnen in zit. Er staan allemaal cijfertjes op, en ook op de rol staan allemaal cijfertjes. Het lijkt een soort telraam, maar ik geloof niet dat het dat is. Misschien is het een telraam voor zwaarte van papier of blik.

Er is al een mail gestuurd naar het octrooibureau, met de vraag of zij meer wisten. Zij wisten te vertellen dat het octrooi waarschijnlijk is aangevraagd op 30-11-1935, maar zeker weten doen ze het niet, omdat het octrooi nooit gepubliceerd is. Nummer 75722 en 75724 wel, op die datum.

Wie weet wat het is?

Reacties graag naar ebelzandstra@home.nl.

Ebel Zandstra, manager Drukkerijmuseum Meppel

Plaats een reactie