De Duif van Fouché
Corps 8, 2014
Formaat: 26 x 25,6 cm (boek) / 27,2 x 27,2 cm (doos)
Aantal pagina’s: 74, inclusief 2 uitslaanders
Oplage: 50 exemplaren
€ 68

Deze uitgave is uitverkocht.

Corps 8: ‘De Duif van Fouché’

De Duif van Fouché liggend op zijn doos (Foto Willem Dane)
De Duif van Fouché liggend op zijn doos (Foto Willem Dane)

 

Corps 8 smeedt geheel in de sfeer van John Ryder’s Printing for Pleasure (1955) vol enthousiasme op ongeregelde tijden inspirerende plannen en voert ze nog uit ook. Opmerkelijke resultaten zijn daarvan het gevolg, zoals bijvoorbeeld het Het Koppermaandagprentenboek (2003), het Hornbook (2004) en Windstreken: Op reis met Corps 8 (2009). Kenmerk van deze omvangrijke producties is het tijdverslindende en bijzondere karakter ervan. Op de Boekkunstbeurs verschijnt de negende uitgave van dit gezelschap: De Duif van Fouché.

In toenemende mate dringt de digitale wereld zich in het dagelijks leven aan ons op en met het oprukken van het digitale verdwijnt ook veel van wat in de analoge margewereld voorhanden en zelfs nodig was, zoals machines, materialen, werkmethoden en verbruiksmiddelen. Maar er komen ook nieuwe, intrigerende digitale technieken en andere technische mogelijkheden beschikbaar die de margedrukker verder kunnen helpen bij de realisering van typografische wensen.

Corps 8 besloot om gezamenlijk een spannend kettingverhaal te schrijven en bij de uitvoering in druk de analoge grenzen te doorbreken. De Corps Achters verkenden hoe digitale technieken hun analoge mogelijkheden konden verrijken. Die zoektocht leidde tot verrassende resultaten. Zo heeft een van de deelnemers het beeld van zijn versleten loden letters eerst gekopieerd, daarna met een zelf geschreven programma dat gekopieerde beeld gerestaureerd en vervolgens die tekst digitaal geprint. Een ander bewerkte met een grafisch programma foto’s, printte die uit, ging verder analoog knippen en plakken en componeerde zo het uit te voeren beeld dat uiteindelijk gescand en geprint werd. Zo vond elke deelnemer zijn eigen, verrassende anadigi-weg zoals wij Corps Achters dat noemen.

Het uiterlijk van dit boek geeft met zijn aluminium omslag heel toepasselijk de impressie van een digitaal gadget. Voor het binden van deze vierkante uitgave dienden heel wat hindernissen overwonnen te worden. De oplage bedraagt 80 exemplaren en dit ‘metalen boek’ is zorgvuldig geborgen in een op maat gemaakte doos (www.dozenfabriekje.nl).

Tijdens de Boekkunstbeurs zal op 15 november om 10.30 uur in de Pieterskerk het eerste exemplaar aangeboden worden aan de directie van Museum Meermanno. Vervolgens start de feitelijke verkoop. Corps 8 wil een aantal exemplaren voor eigen gebruik houden. Daarom zijn er voor verkoop slechts 50 exemplaren beschikbaar.

De bestede tijd aan het boek van De duif van Fouché is een aparte beschouwing waard. Een ruwe schatting van het aantal arbeidsuren (na het schrijven van de teksten) komt uit op ruim 10.000 arbeidsuren! Het arbeidsloon zou in economisch perspectief (uurtarief ambachtswerk) in dit geval op tenminste € 500.000 uitkomen. Inclusief materiaal- en productiekosten zou de kostprijs dan het onwerkelijke bedrag van € 6.287,50 per stuk bedragen. Zo’n bedrag vraagt Corps 8 er uiteraard niet voor, ons uitgangspunt blijft printing for pleasure en voor ons plezier hoeft niemand op te draaien.

Uiteraard wil Corps 8 wel uit de reële kosten komen. Daarom geldt als verkoopprijs: € 68 per stuk (inclusief ambachtelijke doos, ex verzendkosten). Wilt u in bezit komen van dit opmerkelijke boek, haast u zich dan naar de Boekkunstbeurs: op dit moment is van de 50 beschikbare verkoop-exemplaren al ruim de helft besteld door belangstellenden die eerder van dit project op de hoogte waren. Wellicht tot ziens op de beurs.

Namens Corps 8, Gerard Post van der Molen

Plaats een reactie

Meer uitgaven van