Grafisch Centrum Groningen

In 2012 bestond het Grafisch Centrum Groningen 50 jaar. Aan het begin van de jaren ’60 besloot een aantal leden van De Ploeg, aangevoerd door Johann Faber en Jan van der Baan, tot de oprichting van een eigen grafische werkplaats. Daarmee combineerden zij hun liefde voor de grafiek met de wens om gezamenlijk te werken.

Het gemeenschappelijke atelier begon klein, met een Alauzet lithopers, maar al snel ging het Grafisch Centrum onderdak bieden aan alle soorten persen die de maker van grafiek zich maar wensen kan. De banden met De Ploeg werden eind 1970 voorzichtig doorgesneden. Door de hoeveelheid organisatie die het Grafisch Centrum met zich meebracht, bleek het beter er een zelfstandige stichting van te maken. Naast de Ploegers, die trouwe gebruikers bleven, vond een jongere generatie kunstenaars haar weg naar het Grafisch Centrum.

De doelstellingen werden in de loop van de jaren verbreed: naast de mogelijkheid vrij te werken ontstond al snel de behoefte kennis over te dragen. Daarmee werd de kiem gelegd voor het bloeiende cursusaanbod dat het Grafisch Centrum nog steeds kenmerkt…

Talloze cursisten hebben er in de loop der jaren kennisgemaakt met grafiek en velen raakten er voor het leven verslingerd aan een bepaalde techniek. Ook ontstonden er bijzondere groepen (zoals De Noordelijke Etsers) en projecten van waaruit boeken en prenten werden uitgegeven, zoals de Typografen Kalender, de Letterproef en de jaarlijkse Koppermaandagprenten.

Faciliteiten

In het Grafisch Centrum is veel apparatuur van historische waarde te vinden, bijvoorbeeld de etspersen van Johan Dijkstra en Jan Altink. De stichting stelt zich daarom tot doel de vaak klassieke persen en materialen zo goed te onderhouden, dat ook volgende generaties er hun grafiek op kunnen maken.

Gevorderde gebruikers kunnen – nadat ze donateur zijn geworden – zelfstandig werken met de apparatuur van het Grafisch Centrum. Van groot belang is daarbij het stimuleren van de (interdisciplinaire) samenwerking tussen grafici om tot de onderlinge uitwisseling van ideeën en technieken te komen.

Plaats een reactie