Stichting Grafische Ateliers Maastricht

Romeinsebaan 299
6215 SK Maastricht
043 3473030
www.grafischateliermaastricht.nl

De Stichting Grafische Ateliers Maastricht heeft een belangrijke taak op cultuurgebied in Limburg. De Stichting fungeert in feite als een kristallisatiepunt voor diverse activiteiten, invloeden en informaties op het terrein van de grafische kunst. Door antwoorden te formuleren op vragen van (beroeps) beeldende kunstenaars, vervullen ze als zodanig ook een steunfunctie.

Naast het openstellen van grafische ateliers voor kunstenaars en amateurs (tegen minder dan de kostprijs) heeft de Stichting een breed scala van activiteiten:
Informatie over exposities en workshops in de regio;
Het organiseren van exposities;
Het organiseren van rondleidingen in eigen atelier om mensen vertrouwd te maken met het gegeven ‘grafiek’ (kunst, gemaakt in een beperkte oplage);
Het verstrekken van informatie aan grafici en geïnteresseerden over adressen/activiteiten van andere ateliers en culturele instellingen;
Informatie verzamelen en verstrekken over experimenten en nieuwe technieken in de grafische kunst;
Het onderhouden van contacten met verwante instellingen binnen Maastricht en uitwisseling van wederzijdse bevindingen met betrekking tot grafiek met deze instellingen (contacten met onder andere Academie Beeldende Kunsten en de Jan van Eyck Academie);
Het onderhouden van contacten op nationaal en Euregionaal niveau met verwante culturele instellingen;
Het jaarlijks uitbrengen van een prent, de ‘Maastrichtprent’.

Plaats een reactie