VirusGrafiek

Dreesstraat 2
4384 DC Vlissingen
virusgrafiek@gmail.com
www.virusgrafiek.nl

VirusGrafiek, platform voor de grafische kunsten in Zeeland, ontstond vanuit een ontmoeting van vier kunstenaars (Ben Vranken, Liesbeth Labeur, Jeroen Kersouw en Leni van den Berge) op een tentoonstelling in Middelburg tijdens de ‘landelijke maand van de grafiek’ in 2013. Doel was (en is) grafiek in Zeeland meer onder de aandacht te brengen.

Het platform moet mogelijkheden bieden tot samenwerking bij presentaties, het organiseren van workshops, het uitwisselen van technische zaken en door collega’s van buiten de provincie bij activiteiten te betrekken.

In de begintijd liet VIRUS op verschillende manieren van zich horen: er was een (start)tentoonstelling en er werden twee gezamenlijke uitgaven gemaakt. Ook waren er workshops voor kinderen, o.a. in samenwerking met basisscholen.

In de loop van 2014 werd een volgende stap gezet en werden voorbereidingen getroffen voor (een grote wens!) een grafische werkplaats. Er werd onderdak gevonden bij kunstwerkplaats Kipvis in Vlissingen, dank zij Paul de Ruiter, bestuurslid van de kunstwerkplaats en er kwam een startsubsidie ter ondersteuning van de plannen.

De beschikbare ruimte is nu geschikt gemaakt voor gebruik en de eerste persen zijn geïnstalleerd: een etspers en een FAG Formtest proefpers voor loodzetsel (een schenking van een drukker in Breda). Ook kan gebruik gemaakt worden van materiaal (letters enz.) dat door boekhandel ‘de Drukkery’ in Middelburg al in bruikleen was gegeven aan Kipvis.

Zo zijn er nu mogelijkheden voor workshops, cursuswerk en voor het drukken van bibliofiele uitgaven.

Afhankelijk van specifieke deskundigheid en belangstelling kunnen de activiteiten verder worden uitgebreid.

Plaats een reactie