Piet Gerbrandy
Wielwebspinnen
Druksel, 2021
Formaat: 21 × 15,5 cm
Aantal pagina’s: 32
Oplage: 126 exemplaren
20 euro

Uitgave bestellen

Uitgave bestellen

Door het invullen van dit formulier bestelt u de uitgave Wielwebspinnen (20 euro) bij Druksel. De verdere afhandeling van de bestelling gebeurt door de uitgever. Hebt u vragen over uw bestelling, dan kunt u daarvoor terecht bij Druksel (johan.velter@scarlet.be).

het woeden van piet gerbrandy

Al is Piet Gerbrandy een classicus, een klassiek dichter is hij niet. Zijn gekozen referentiekader is de vóór-klassieke tijd, een wildheid van gevoel, taal, grammatica en betekenissen. Een mannelijke wereld ook, een centraal subject, het ik dat zich verhoudt tot de wereld, de anderen als waarden die bestaan voor hemzelf.

Druksel is aanwezig op de Boekkunstbeurs van Drukwerk in de Marge op zaterdag 6 en zondag 7 november in de Pieterskerk in Leiden.

Plaats een reactie

Meer uitgaven van druksel