Hans van Pinxteren
Het vuur van Velázquez: vijf hofnarren
Druksel, 2019
Formaat: 18 × 12
Aantal pagina’s: 16
Oplage: 126 exemplaren
€ 15

Uitgave bestellen

Uitgave bestellen

Door het invullen van dit formulier bestelt u de uitgave Het vuur van Velázquez: vijf hofnarren (€ 15) bij Druksel. De verdere afhandeling van de bestelling gebeurt door de uitgever. Hebt u vragen over uw bestelling, dan kunt u daarvoor terecht bij Druksel (johan.velter@scarlet.be).

Nieuwe gedichten van Hans van Pinxteren

In 2017 verscheen van Hans van Pinxteren Vogels, vlinders & andere vliegers (van Oorschot), een compilatie van eerder verschenen gedichten, sommige herwerkt, andere hebben een titel gekregen, de gedichten opnieuw geschikt. Leek dit een eindbalans te zijn, dan was die indruk verkeerd. De bundel was een standpuntbepaling, dit is wat blijven moet, maar de dichter is blijven dichten. Van Pinxteren mag dan misschien een meer teruggetrokken dichter zijn, zijn werk intrigeert door de inhoud, de vorm, de stilte en het trachten naar een ijlheid.

Wie een beetje bibliotheek bezit, heeft boeken van Hans van Pinxteren in zijn kast staan. Heel wat Franse literatuur heeft Van Pinxteren vertaald: Aloysius Bertrand, Montaigne, Flaubert, de Balzac, Rimbaud, Artaud, Voltaire, Stendhal, Paul Willems, Jacques Vaché, Saint-John Perse. Een vertaler is een lezer. De auteurs die door Van Pinxteren vertaald werden, een keur klassieke dichters maar aangevuld met surrealisme, dadaïsme, een tegendraadsheid. Dit vinden we ook in zijn poëzie terug: een afgewendheid van het modieuze, een gericht zijn op de algemene, menselijke waarden.

Vijf gedichten over de vijf hofnarren die Diego Velázquez geschilderd heeft die Hans van Pinxteren gedicht heeft, is een nieuwe bundel.

Plaats een reactie

Meer uitgaven van druksel