Thomas Rosenboom
Personages in zaken
Artistiek Bureau, 2024
Formaat: 18 × 11 cm
Aantal pagina’s: 32
Oplage: 250 exemplaren
ISBN 9789083144955
€ 15

Uitgave bestellen

Uitgave bestellen

Door het invullen van dit formulier bestelt u de uitgave Personages in zaken (€ 15) bij Artistiek Bureau. De verdere afhandeling van de bestelling gebeurt door de uitgever. Hebt u vragen over uw bestelling, dan kunt u daarvoor terecht bij Artistiek Bureau (info@artistiekbureau.com).

Eindelijk weer een echte Rosenboom

‘Een heerlijk boekje’ – Trouw

Thomas Rosenboom, Personages in zaken. Ubbo Emmius-lezing 2019
Groningen: Artistiek Bureau, januari 2024. Ingenaaid. Vormgeving Martien Frijns. Gedrukt in kleur in een oplage van 250 exemplaren. Eerste druk. Literair-historische reeks 5.

In zijn Ubbo Emmius-lezing Personages in zaken spreekt Thomas Rosenboom vol bewondering over slimme vindingen zoals de neerklapbare hoofdsteun en het maïsdoolhof. Hij zoekt naar voorbeelden van bedrijvigheid en ondernemerschap in de Nederlandse letteren en hij geeft ook de ontstaansgeschiedenis prijs van zijn historische romans Publieke werken en De nieuwe man.