Irene Verbeek
Het Ooit
Grafisch Atelier I.V, 2009
Formaat: 22 x 22 cm
Aantal pagina’s: 176
Oplage: 100 exemplaren
€ 59,95

Deze uitgave is uitverkocht.

Het Ooit

HET OOIT

Henk van Os bij zijn presentatie in 2009 van het boek Het Ooit over Irene Verbeek:

Anders dan andere schilders en kunstenaars legt Irene Verbeek geen beelden vast als toeschouwer of buitenstaander. Integendeel, ze is onderdeel van haar onderwerp, onlosmakelijk daarmee verbonden (…) Haar verwantschap met die andere noordelijke kunstenaar, de grootste, Hendrik Nicolaas Werkman, overstijgt de grenzen van het ambacht: hun zielen raken elkaar.

André Keikes over het boek Het Ooit:

Met grote en kleine, soms onbeduidende, maar wel wezenlijke gebeurtenissen. In grote en kleine artistieke gebaren, stevige en fragiele technieken steeds ondergeschikt aan het ideaal van het totaal (…) een boek als onderdeel van haar voortgaande project: het schouwen van het leven. (Leeuwarder Courant)

Plaats een reactie

Meer uitgaven van Grafisch Atelier I.V