Herman Gorter/Simon Mulder (inl./samenst.)
Een rood lied zingt er
Feest der Poëzie, 2021
Formaat: 21 × 14,5 cm
Aantal pagina’s: 38
Oplage: 400 exemplaren
ISBN 978083131665
€ 17,50

Uitgave bestellen

Uitgave bestellen

Door het invullen van dit formulier bestelt u de uitgave Een rood lied zingt er (€ 17,50) bij Feest der Poëzie. De verdere afhandeling van de bestelling gebeurt door de uitgever. Hebt u vragen over uw bestelling, dan kunt u daarvoor terecht bij Feest der Poëzie (info@feestderpoezie.nl).

Nieuwe bloemlezing uit de poëzie van Herman Gorter

Herman Gorter (1864-1927) is bovenal de dichter van de nieuwe muziek.
Zijn voortdurende zoektocht naar vernieuwing stuwde zijn werk voort, en de muzikaliteit van ritme en klank viert overal hoogtij, van het epos Mei en zijn bundel Verzen uit 1890 tot het enorme socialistische epos Pan. Hij is de dichter van bekende regels als ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ en ‘Zie je ik hou van je’, van geliefde zinnelijke natuurgedichten, van gedichten over het beangstigende leven in de moderne stad en van daverende politieke verzen van kosmische proporties.

Voordrachtskunstenaar en bloemlezer Simon Mulder brengt met collectief Het Feest der Poëzie veelvuldig het dichtwerk van Gorter op het podium. In zijn essay leidt hij de lezer rond door het werk van Gorter en toont waar die zo beminde muzikaliteit en die radicale vernieuwing uit bestaan. De in het essay geciteerde gedichten en fragmenten uit het epische werk zijn alle opgenomen in deze bloemlezing.

Zo brengt deze bundel op bondige wijze veel inzichten in Gorters dichtwerk bij elkaar en vormt deze een mooie inleiding voor de nieuwe lezer en een verrijkende samenvatting voor de kenner.

Deze uitgave is een samenwerking van het Feest der Poëzie en Uitgeverij HetMoet. Het omslag en binnenwerk werden ontworpen door Steven Theunis van Armée de Verre en het omslag werd gedrukt op een Heidelberger drukpers door Jozias Boone te Gent. Het boekje is met de hand gebonden met singersteek en voorzien van een portret van de auteur (linosnede) door Nick Morley.

Bij aanschaf via deze website ondersteunt u de evenementen en podcasts van het Feest der Poëzie: www.feestderpoezie.nl