Jorge Luis Borges, vert. Paul Claes
Everness
Feest der Poëzie, 2022
Formaat: 21 × 14,5 cm
Aantal pagina’s: 48
Oplage: 400 exemplaren
ISBN 9789083131603
€ 17,50

Uitgave bestellen

Uitgave bestellen

Door het invullen van dit formulier bestelt u de uitgave Everness (€ 17,50) bij Feest der Poëzie. De verdere afhandeling van de bestelling gebeurt door de uitgever. Hebt u vragen over uw bestelling, dan kunt u daarvoor terecht bij Feest der Poëzie (info@feestderpoezie.nl).

Tweetalige bloemlezing uit de sonnetten van Jorge Luis Borges

De Argentijnse meester Jorge Luis Borges (1899–1986) debuteerde als avant-gardedichter, maar verwierf wereldfaam met zijn fantastische verhalen.
In 1960 bundelde hij oudere verhalen met onuitgegeven gedichten: El Hacedor (De maker) was volgens hem zijn persoonlijkste werk. Van toen af begon hij geregeld vormvaste poëzie te publiceren.
De dichter zelf verklaarde die keuze door zijn toenemende blindheid.

Borges verhief de paradox tot poëzie. Zijn vormvaste verzen zijn even flitsend als zijn fantastische verhalen. Hij vond de poëtische formule van het perfecte sonnet. ‘Everness’ (Eeuwigheid) werd de titel van een gedicht waarin hij wilde voortleven.

Paul Claes koos de briljantste sonnetten van Borges en vertaalde ze met een al even schitterende virtuositeit.

3 gedachten over “Tweetalige bloemlezing uit de sonnetten van Jorge Luis Borges”

Plaats een reactie

Meer uitgaven van Feest der Poëzie