Ton Croiset van Uchelen
Felix van Sambix (1553–1642)
De Buitenkant, 2022
Formaat: 29,7 × 21 cm oblong
Aantal pagina’s: 216
Oplage: 250 exemplaren
ISBN 978 90 83052 18 2
€ 50 (= excusief porto)

Te bestellen via de website van De Buitenkant:
www.uitgeverijdebuitenkant.nl/boekgeschiedenis/#316


Van Sambix

Na de val van Antwerpen in 1585 verliet Felix van Sambix de stad waar hij vanaf 1569 in het onderwijs werkzaam was geweest, om zich als volleerd school- en schrijfmeester in Delft te vestigen. Daar hield hij tot op hoge leeftijd een succesvolle Franse school. Met het winnen van een in 1590 te Rotterdam onder kalligrafen gehouden wedstrijd verwierf hij als ‘Maître de la Plume Couronnée’ in de Republiek respect en bewondering bij zijn collega’s en de liefhebbers en verzamelaars van ‘penneconste’. Het bleek het begin te zijn van ruim een halve eeuw schoonschrijfkunst van tientallen schrijf-meesters op ongekend hoog niveau. Getuigen daarvan zijn nog steeds hun bewaard gebleven exemplaarboeken met voorbeelden van deze kunstvorm in gravure en divers werk in handschrift. Auteur Ton Croiset van Uchelen, oud-hoofdconservator van de Amsterdamse Universiteitsbibliotheek en autoriteit wat betreft de geschiedenis van de kalligrafie in onze Gouden Eeuw, ondervond dat kalligrafie van Mr. Felix moeilijk vindbaar is, maar na 50 jaar speurwerk kon hij ruim 200 bladen met specimina ervan te traceren. In deze uitgave over loopbaan en kalligrafisch werk van de schrijfmeester zijn hiervan 76 stuks gereproduceerd, grotendeels op ware grootte.
Tot op zeer hoge leeftijd was Felix van Sambix nog actief als schrijfmeester.

1 gedachte over “Van Sambix”

Plaats een reactie

Meer uitgaven van Uitgeverij De Buitenkant