William Shakespeare
Sonnet CLV, bezorgd, ingeleid en vertaald door Paul Claes
Bucheliuspers, 2019
Formaat: 25 × 16 cm
Aantal pagina’s: 16
Oplage: 35 exemplaren
€ 30

Deze uitgave is uitverkocht.

Shakespeare voltooid

Johann Sebastian Bach schreef 200 kerkelijke cantates, Ralph Kirkpatrick verzamelde 555 klaviersonates van Domenico Scarlatti, mooie ronde getallen. Maar Shakespeare hield het op 154 sonnetten, een weinig elegant aantal. Was Will het zat? Was de inspiratie vervlogen? De laatste twee sonnetten kunnen doen vermoeden dat het heilige vuur hem had verlaten. Uit het oogpunt van numerieke esthetiek had hij het bij 150 kunnen laten, maar hij schreef door tot ‘Love’s fire heats water, water cools not love’, legde de ganzenveer neer en liet zijn lezers lichtelijk onbevredigd achter, na al het vuurwerk dat daaraan voorafging.

Nu, de ware Shakespeariaan kan opgelucht ademhalen. Het laatste sonnet van Shakespeare is terecht. Aan Cornell University in Ithaca, N.Y., de plek waar al eerder spectaculaire vondsten zijn gedaan, bleek een obscure druk van de Sonnets een extra gedicht te bevatten, dat onder meer door de hervatting van motieven uit het eerste sonnet een waardiger afronding vormt: de dichter keert, als in een cirkelgang, terug naar zijn uitgangspunt.

Het hoeft geen betoog dat de ontdekking is gedaan in een nagelaten bibliotheek, omgeven met bibliofiele romantiek en mysterie, en weer door dezelfde professor William Hughes die eerder ook het oeuvre van James Joyce heeft weten te verrijken. Ithaca is een goudmijn.

En het is evenmin verbazingwekkend dat dit Laatste Sonnet van Shakespeare uiteindelijk terecht kwam op het bureau van Paul Claes, die door een combinatie van handig netwerken, bevlogen speurzin en mogelijk goddelijke inspiratie al vaker zoekgeraakte literaire juweeltjes heeft weten op te duiken. Waarop hij ze meestal maar meteen vertaalde, want dat is tenslotte zijn vak.

En als om een einde te maken aan de vermoeiende discussie wie er in de uitgave van 1609 bedoeld kan zijn met ‘the onlie begetter of these insuing sonnets Mr. W.H.’, draagt de dichter/bezorger zijn uitgave op aan ‘de enige verwekker van dit sonnet’. En vanzelfsprekend is dat de hooggeleerde Amerikaanse schatgraver met de gerieflijk gelijke initialen.

De Bucheliuspers genoot het voorrecht om, vooruitlopend op de wetenschappelijke, uitgebreid gecommentarieerde uitgave die er ongetwijfeld zal komen, dit sonnet plus de vertaling te mogen drukken in een gelimiteerde oplage, met een kort voorwoord van Paul Claes en voorzien van een typografisch portret van de Bard.

Die postuum vermoedelijk ook een bevrijde zucht slaakt. 155 is misschien geen ideaal aantal, maar toch wel wat minder slordig dan 154. En enig kabbalistisch gepuzzel had ons er al op kunnen wijzen dat het om dit getal moest gaan: Als we de cijfers 1, 5 en 5 optellen, komen we op 11: het aantal letters van de naam Shakespeare. Te mooi om toeval te kunnen zijn is dat Edward de Vere, die volgens sommigen de ware auteur van deze sonnetten is, geboren werd in 1550.

1 gedachte over “Shakespeare voltooid”

Plaats een reactie

Meer uitgaven van De Bucheliuspers