Sypke Harkema
STIL - van zes tot zestien
JuniPers, 2017
Formaat: 21 x 14
Aantal pagina’s: 80
Oplage: 150 exemplaren
ISBN 978-90-826074-1-3
€ 15

Uitgave bestellen

Uitgave bestellen

Door het invullen van dit formulier bestelt u de uitgave STIL - van zes tot zestien (€ 15) bij JuniPers. De verdere afhandeling van de bestelling gebeurt door de uitgever. Hebt u vragen over uw bestelling, dan kunt u daarvoor terecht bij JuniPers (mail@bertievandermeij.nl).

STIL – van zes tot zestien. Door Sypke Harkema

stil - van zes tot zestien

In STIL – van zes tot zestien tekent Sypke Harkema in poëtische miniaturen de belevingswereld op van een dromerig kind dat opgroeit in een probleemgezin.

“Ik sloop zachtjes de trap af. Het huis stil. Mijn moeder al een paar uur geleden het huis uitgevlucht. De lege bierflesjes netjes op een rij langs het fornuis. Mijn vader in zigzaghouding in diepe slaap gezonken.” (blz. 39)

STIL bevat 38 korte tot zeer korte verhalen. De verhalen zijn beeldend en poëtisch geschreven vanuit het perspectief van het kind.

Sypke Harkema is de schrijversnaam van beeldend kunstenaar Annemieke Harkema (1958). STIL is haar literaire debuut.

Digitaal gedrukt, softcover, genaaid + gebrocheerd.
Omslagillustratie: Annemieke Harkema
Redactie: Henri Wijsbek
Boekontwerp en -verzorging: Bertie van der Meij