Jaap Schipper
Frederik Hendriklaan 6
2582 BB Den Haag
(070) 3553726
duodecim@worldonline.nl
www.statenhofpers.nl

Statenhofpers

De Statenhofpers is de privépers van Jaap Schipper en Christianne Duchateau. Met mijn pers wil ik literaire teksten die op een of andere manier voor mij betekenis hebben een eigen vorm geven. Ik streef daarbij geen huisstijl na maar tracht de typogafische vormgeving aan te passen aan de inhoud en het karakter van de tekst. Lettertype, papiersoort en bindwijze zijn daarbij ondersteunend om te trachten de uiitgaven onderscheidend te doen laten zijn. Ook wordt daarbij frequent samengewerkt met beeldend kunstenaars waaronder Joost Veerkamp, Olivia Ettema, Peter Lazarov en Marcel van Eeden, indien mogelijk door de combinatie van boekdruk met originele grafiek.

Uitgaven van Statenhofpers