Halbo c. Kool
Mijn muze en de pop Amalia
Statenhofpers, 2022
Formaat: 20,5 × 13,5 cm
Aantal pagina’s: 56
Oplage: 100 exemplaren
€ 19,50

Te bestellen via www.statenhofpers.nl


Saldencahier nummer 10

Halbo.C. Kool (1907-1968) is voornamelijk bekend als dichter, vooral door zijn in 1930, dus op zeer jeugdige leeftijd verschenen debuut De Tooverformule. In de oorlog was hij actief in het verzet. Hij was een van de oprichters van uitgeverij De Bezige Bij en was betrokken bij de oprichting van de Arbeiderspers. Daarnaast geniet hij bekendheid als vertaler van vele delen Maigret en schreef hij een introductie tot de poëzie van de vijftigers met de fraaie titel Muze zonder corset.
Hoewel Kool tijdens zijn leven ook proza schreef bleef deze kant altijd wat onderbelicht. Na zijn vrijwillige dood in 1968 verdween hij steeds verder uit het literaire gezichtsveld.

De bundel die nu verschijnt bevat een keuze uit niet eerder gepubliceerd proza. Het werd bezorgd, toegelicht en van een nawoord voorzien door Niels Bokhove (die een biografie van Kool voorbereidt) in samenwerking met Halbo C. Kool fils. Het bevat o.a. het intrigerende lange verhaal ‘Casey Jones’, waarin net als de andere hier gepresenteerde verhalen fictie vermengt wordt met historische elementen. Mede hierdoor hebben de verhalen een opvallende eigen, vooral zeer modern aandoende stijl die vele lezers zal verrassen.

Deze uitgave, hoe bescheiden van omvang dan ook toont dat er in het interbellum meer interessant en lezenswaardig proza geschreven werd dan door meer bekend gebleven tijdgenoten.

Het boekje verschijnt als tiende deel van de reeks Saldencahiers.