Daan Cartens
Waar we ooit waren, al die dagen
In de Bonnefant, 2015
Formaat: 23 x 15,5 cm
Aantal pagina’s: 15
Oplage: 75 exemplaren
€ 25

Uitgave bestellen

Uitgave bestellen

Door het invullen van dit formulier bestelt u de uitgave Waar we ooit waren, al die dagen (€ 25) bij In de Bonnefant. De verdere afhandeling van de bestelling gebeurt door de uitgever. Hebt u vragen over uw bestelling, dan kunt u daarvoor terecht bij In de Bonnefant (bonnefantpress@gmail.com).

Hans Berghuisstok voor Poëzie 2014

cartens 006a

De Hans Berghuisstok voor Poëzie is een tweejaarlijkse literaire prijs die wordt toegekend aan een dichter met een opmerkelijk œuvre door The Maastricht International Poetry Nights in samenwerking met de gemeente Maastricht. De prijs bestaat uit een geldbedrag en een wisseltrofee: de wandelstok die de dichter Hans Berghuis in zijn laatste levensjaren tot steun was. Hans Berghuis (1924–1994) was een eigenzinnige en originele dichter die wars van de tijdgeest schreef; een onvermoeibaar polemist, die al dan niet met stemverheffing zijn gelijk tegen alles en iedereen wist vol te houden. Die eigenschappen worden door de jury ook zeer gewaardeerd in de diverse ontvangers van deze literaire onderscheiding.

cartens 004a

Op 4 november 2014 werd de Hans Berghuisstok voor Poëzie voor de zevende keer uitgereikt, ditmaal aan de Nederlandse dichter Hans van de Waarsenburg. Bij deze gelegenheid werd de lofrede uitgesproken door Daan Cartens: een korte beschouwing over een dichtersloopbaan van meer dan vijftig jaar, die nu in druk is verschenen onder de titel Waar we ooit waren, al die jaren. Daan Cartens is dichter, schrijver en conservator van het Letterkundig Museum in Den Haag. Alle exemplaren worden door de auteur gesigneerd.

Eerder werd de Hans Berghuisstokstok voor Poëzie uitgereikt aan

Duoduo (2002, China)

Tsjêbbe Hettinga (2004, Friesland)

Ronny Someck (2006, Israel)

Breiten Breitenbach (2008, Zuid-Afrika)

Menno Wigman (2010, Nederland)

Hans Tentije (2012, Nederland)