Hans van de Waarsenburg
IN
In de Bonnefant, 2014
Formaat: 28,5 x 18 cm
Aantal pagina’s: 42 prenten
Oplage: 53 exemplaren
€ 325

Uitgave bestellen

Uitgave bestellen

Door het invullen van dit formulier bestelt u de uitgave IN (€ 325) bij In de Bonnefant. De verdere afhandeling van de bestelling gebeurt door de uitgever. Hebt u vragen over uw bestelling, dan kunt u daarvoor terecht bij In de Bonnefant (bonnefantpress@gmail.com).

IN

IN 2b

IN Cuernavaca of IN Dublin, IN Dugort of IN Venetië, overal voelt de dichter zich omgeven door het verleden en wordt hij vergezeld door zijn herinneringen aan de overledenen, vrienden en familie.

IN de nieuwste bundel van Hans van de Waarsenburg verblijft de dichter op diverse locaties, eerst nog met de Consul uit de roman Under the Volcano van Malcolm Lowry als alter ego, allengs als zichzelf, de dichter op zoek naar het verleden. Daan Cartens verwoordde het op deze manier bij de uitreiking van de Hans Berghuisstok voor Poëzie in november 2014: ‘Een dichterschap van vijftig jaar, van een halve eeuw, kent per definitie een ontwikkeling. De tijd verglijdt, de omstandigheden veranderen, de dichter wordt ouder en ouder, generaties maken plaats voor elkaar, herinneringen worden scherper, vaak ten koste van net beleefde momenten. De poëzie van Van de Waarsenburg is […] vanaf de jaren tachtig niet per bundel veranderd, maar juist binnen die bundels. Zijn motieven en thema’s brengt hij onder in cycli, doorgaans van acht tot tien gedichten in steeds intenser wordende variaties. Ze worden steeds hechter van vorm, en klankrijm en ritme zijn meer bepalend dan eindrijm.’

IN bevestigt het meesterschap van de schrijver. De gedichten ademen rust, maar niet berusting: ‘Voetstappen en stemmen maken / Het leven weer licht als het groene / Water dat ons omsluit en weerkaatst.’ (uit ‘IN Venezia’.) Van elk gedicht is tevens de Engelse vertaling van Peter Boreas opgenomen.

IN is geïllustreerd met twaalf houtdrukken van Jan Hendrix die de plaatsen en landen van elkaar scheiden. De zes positieve en zes negatieve beelden zijn per twee naast elkaar gemonteerd en vouwen uit tot een panorama van 67 centimeter. Jan Hendrix, Nederlands kunstenaar die sinds de jaren zeventig in Mexico woont, heeft naast zijn autonome werken ook boeken geïllustreerd van onder andere Gabriel García Marquez, Seamus Heaney, Paolo Ruffilli, Bert Schierbeek en W. G. Sebald.

IN is gezet uit de Bembo corps 16 en gedrukt op papier van de Cartiera Magnani. De titel verschijnt in wisselende kleuren aan het begin van elke sectie. De oplage bedraagt drieënvijftig exemplaren, in kleurrijk linnen gebonden door Philipp Janssen (Boekbinderij Phoenix), naar een ontwerp van Jan Hendrix.

IN heeft een omvang van 42 pagina’s plus de twaalf houtdrukken.