Welkomlied door Hans Thieullier
In de Bonnefant, 2022
Formaat: 25,5 × 16,5 cm
Aantal pagina’s: 22
Oplage: 60 exemplaren

Welkomlied door Hans Thieullier

Het verslag van de pelgrimstocht naar het Heilige Land, die Jan Vander Linden in 1633 ondernam, werd een bestseller die tot in de negentiende eeuw werd gebruikt bij het leesonderwijs in de zuidelijke Nederlanden. Door het gebruik van diverse lettertypen maakten de leerlingen tevens kennis met Oudhollandse, romeinse en cursieve letters.

Hans Thieullier (ook wel Johannes of Jan) schreef een welkomlied bij de behouden terugkomst van Vander Linden, dat in het boek werd opgenomen. R. Van Laere belicht in een uitgebreid essay de figuren van Vander Linden en Thieullier, en gaat in op het werk van Thieullier als zilversmid in diverse steden van de zuidelijke Nederlanden, en als essayeur aan de munt van Luxemburg.

Het Welkomlied is in deze uitgave gezet uit de Wallau, die ook is gebruikt voor een Loflied (acrostichon) op Thieullier; de inleiding is gezet uit de Dante. De oplage van 60 exemplaren is gedrukt op handgeschept ‘Hayle Mill’ papier van J. Barcham Green uit ca. 1972 en ingenaaid (Boekbinderij Phoenix) in handgeschept papier van Richard de Bas. Het wapenschild van Luxemburg op de titelpagina is ingekleurd door Jan Martens, die ook gekleurde accenten in het Loflied heeft aangebracht.

Voor inlichtingen over de beschikbaarheid van deze uitgave kunt u contact opnemen met de uitgever, raf.van.laere@telenet.be