Katarina Rudebeck
Observatie 8
Katarina Rudebeck, 2022
Formaat: 29,7 × 21 cm
Aantal pagina’s: 16
Oplage: 15 exemplaren
€ 37,50

Uitgave bestellen

Uitgave bestellen

Door het invullen van dit formulier bestelt u de uitgave Observatie 8 (€ 37,50) bij Katarina Rudebeck. De verdere afhandeling van de bestelling gebeurt door de uitgever.
Hebt u vragen over uw bestelling, dan kunt u daarvoor terecht bij Katarina Rudebeck (boeken.ocola@kpnmail.nl).

The Pleasures of the Damned

In een tijd waarin wij, als bewoners van dit mooie land, opgedeeld worden als ‘QR code houders’ en ‘zij die niet van de QR-code houden’ heeft het magazine ‘Observatie 8’ zich aangepast, en volgt deze opdeling. Zowel ‘QR-code houders’ als zij ‘die er niet van houden’ hebben hun eigen inhoud, met als gevolg een scheiding van leesstof als voedsel voor de geest, waarbij het ene deel in kleur is en het andere in grijstinten en in het laatste geval blijft het hogere gedeelte van een pagina leeg.

“[…]
and reinvent your life because you must;
it is your life and
its history
and the present
belong only to
you.”

Charles Bukowski, The Pleasures of the Damned

‘Observatie 8’ bestaat uit vier tweezijdig bedrukte A3 bladen, vervolgens worden zij gevouwen naar A4 formaat en samengevoegd. Van iedere editie worden maximaal 15 exemplaren vervaardigd, genummerd en ondertekend.

ontwerp en tekeningen: Katarina Rudebeck
papier: Biotop 160/120 grs, druk: Inkjet en Lino

Home Katarina Rudebeck

Plaats een reactie

Meer uitgaven van Katarina Rudebeck